Total Pageviews

Friday, 24 August 2007

Gwyl Caeredin 2007Y Cymro - 24/8/07

Wedi’n Gŵyl Genedlaethol yng Nghymru, mae’n amser pacio’r cês a’i chychwyn hi am Yr Alban ar gyfer yr amrywiol Wyliau sy’n britho’r ddinas drwy fis Awst. Ynghanol y miri, mae’r Ŵyl Lyfrau a’r Ŵyl Ffilm, yr Ŵyl Gelf a’r Ŵyl Jazz, yn ogystal â’r Ŵyl Ryngwladol a’r Ŵyl Ymylol.

Drwy gydol y mis, bydd 31,000 perfformiad o 2,050 sioe mewn 250 o leoliadau, ac amcangyfrifir y bydd oddeutu 18,626 o berfformwyr wedi troedio’r llwyfan erbyn diwedd yr Ŵyl. Y theatr sy’n parhau i gael y rhan fwyaf o’r sylw, ond mae canran y sesiynau comedi wedi codi eleni. Mae’r awyrgylch a grëir yma yn anhygoel, ac os na fuoch o’r blaen, mae’n werth ystyried dod eleni, neu yn sicr flwyddyn nesaf.

No comments: