Total Pageviews

Friday, 31 August 2007

Gwyl Caeredin 2007 : 'Vortigern's Kingdom'Y Cymro - 31/8/07

Sioe arall wnaeth apelio ataf yn y rhaglen oedd ‘Vortigern’s Kingdom’ (Teyrnas Gwrtheyrn) gyda’r storïwr Owen Staton yn mynd â ni ar drywydd rhai o chwedlau Cymru. Ddaru’r sioe ddim cychwyn yn dda, wrth i Owen godi baner y ddraig goch, a’r ddraig druan yn edrych am yn ôl. Drwy gymorth Carys Donahue-Davies ar y Soddgrwth, a’r actorion David Davies a Rachel Louise Howells, dramateiddiwyd hanes dreigiau Dinas Emrys a Llyn y Fan Fach, cyn mynd â ni i ar drywydd Gelert. Yn eu rhagarweiniad (oedd yn gymysg o gomedi a ffeithiau) dyma gyflwyno ‘Prince Llewelyn’ a’i wraig - ‘Eleanor De Montford’ a’r babi dan sylw oedd y dywysoges ‘Gwenllian’! O’r mawredd, dyma gamsyniad, a nhwtha yn amlwg wedi drysu rhwng Llywelyn ein Llyw Olaf a’i daid Llywelyn Fawr sef gwir berchennog Gelert! Er eu cyflwyniad digon boddhaol (ar wahân i’r camgymeriadau) allwn i’m peidio teimlo mai sioe-un-dyn oedd yma yn y bôn, ac fe ddylia Owen fod wedi adrodd y straeon ei hun. Mi nodais y camgymeriadau wrth adolygu’r sioe ar wefan yr Ŵyl Ymylol, ac mi dderbyniais i ymateb beirniadol yno hefyd, a’n ngalw yn genedlaetholwr am gywiro!

Oes, mae angen cefn llydan a llawer o ddewrder ymhobman yn amlwg!

No comments: