Total Pageviews

Friday, 31 August 2007

Gwyl Caeredin 2007 : 'Under Milk Wood'Y Cymro - 31/8/07

Do, mi welais ddau gynhyrchiad o Dan y Wenallt - un gan gwmni ‘Plantlife Productions’ a’r llall yn sioe-un-dyn gan Guy Masterson oedd yn feistr ar ei grefft, ac a wnaeth gamp aruthrol i gofio’r holl gerdd o’i chychwyn i’r diwedd. Aethpwyd â ni i lawr strydoedd culion Llarreggub, a’n cyflwyno i’r holl gymeriadau cofiadwy, a’r cyfan trwy ddefnyddio ei lais a chynllun goleuo syml, a ‘bugger all’ arall! . Arbennig iawn.

No comments: