Total Pageviews

Friday, 31 August 2007

Gwyl Caeredin 2007 : 'Retreat'Y Cymro - 31/8/07

Cyfansoddwyd y ddrama ‘Retreat’ ym 1995 gan James Saunders, ei ddrama olaf cyn ei farwolaeth yn 2004. Mae’r ddrama wedi’i gosod mewn bwthyn diarffordd yng Nghymru, ble mae’r awdur canol oed ‘Harold’ (Gary Mackay) yn dod wyneb yn wyneb â merch ifanc pedair ar bymtheg oed ‘Hannah’ (Alix Wilton Regan). Datgelir yn y stori bod Hannah yn ferch i ffrind gorau Harold yn Llundain, ac a fu farw mewn damwain erchyll. Yn fuan wedi’r ddamwain, dihangodd Harold i Gymru, gan chwilio am loches ddiogel, ac i gladdu’r gorffennol. Wrth i’r wisgi lifo, a’r gerddoriaeth ddechrau swyno, mae’r gwirionedd yn siŵr o ddod i’r fei.

A bod yn onest, yr unig reswm dros osod y ddrama yng Nghymru oedd er mwyn cynnwys dau gyfeiriad a jôcs rhad at yr ymgyrch losgi’r tai haf. Er bod y perfformiad y ddau yn deilwng iawn, roedd yr Albanwr Gary Mackay yn llawer rhy ifanc i fod yn ganol oed credadwy. Y peth mwya’ arbennig am y cyfan oedd y gwydr o wisgi (Albanaidd) am ddim ar gychwyn y ddrama! A chredwch fi, roedd ei angen o arna’i!

No comments: