Total Pageviews

Monday, 13 August 2007

Colli Gareth Wynn Jones

Ar nodyn cwbl wahanol a phersonol, hoffwn dalu teyrnged i’r diweddar gyfarwyddwr a chynhyrchydd ffilmiau Gareth Wynn Jones, a fu farw ar gychwyn mis Awst. Roedd Gareth yn arloeswr ym myd y ffilmiau Cymraeg, ac ef, drwy’i gwmni teledu ‘Ffilmiau’r Tŷ Gwyn’ yn Llanllyfni fu’n gyfrifol am gyfresi cynnar S4C fel ‘Barbarossa’, ‘Cysgodion Gdansk’ a ‘Lleifior’. Cafodd gryn lwyddiant mewn gwyliau ffilm gyda’i gynyrchiadau o ‘Sigarét’, ‘Sglyfaeth’ a ‘Brad’. Diolch Gareth am roi’r cyfle imi ar gychwyn fy ngyrfa ac am gael ffydd ynof. Diolch hefyd am atgofion melys am gyfnod na ddaw mwy yn ôl. Estynnaf fy nghydymdeimlad cywiraf ag Enid, Miriam, Iago a’r teulu cyfan.

No comments: