Total Pageviews

Friday, 17 August 2007

'Caffi Basra'


Y Cymro - 17/8/07

A sôn am fudur, wel, fe gawsom Sioe Glybiau newydd o stabl Bara Caws, a honno wedi’i chyfansoddi gan y ffarmwr ffowc ei hun, Eilir Jones. Rhaid mi gyfaddef bod hon yn ‘ffowc’ o sioe dda, (â glynu wrth dafodiaith y ddrama!) gyda sgript grafog a chlyfar gan Eilir er mwyn glynu’r comedi arni. Llwyddodd cyfarwyddo Tudur Owen a chynllunio Emyr Morris Jones i ychwanegu elfennau theatrig iawn i’r cyfanwaith, ac roedd yr olygfa gyda’r car yn ogystal â dawns y Bolero yn gofiadwy iawn.

Eilir ei hun oedd seren y sioe, a hynny yn gwbl angenrheidiol, ac mae’n haeddu mwy o ganmoliaeth am orfod cnesu’n gynulleidfa sobor ar gychwyn y sioe, a hynny fwy neu lai ar ben ei hun. Clod i Eilir ydi’r ffaith bod ei ddeunydd yn dda, yn grafog a ddim yn or-ddibynnol ar esgus anghofio geiriau a jôcs budur.

Er bod yna ddiffygion ar y noson gynta’ o ran rhai o’r ciws goleuo a sain, ac er i’r cyfanwaith sigo fymryn yn y canol, dwi’n siŵr, erbyn y daith, bydd y cyfan yn llifo mor rhwydd â’r hylifau amrywiol o ben ôl cymeriadau Dyfed Thomas!

Wythnos arbennig iawn, gobeithio fod yna glustiau wedi gwrando a sawl neges wedi taro’r post - cawn weld erbyn Caerdydd yn 2008...

No comments: