Total Pageviews

Friday, 1 February 2008

'Uncle Vanya'


Y Cymro : 01/02/08

Yna at waith un o gyfarwyddwyr mwya’ nodedig Prydain, sef sefydlwr y Royal Shakespeare Company, Syr Peter Hall, sydd newydd lwyfannu ei gynhyrchiad cyntaf yn y theatr newydd-anedig y Rose, yn Kingston, ar lannau’r Tafwys. Wedi’i adeiladu yn ôl cynllun theatr y Rose gwreiddiol ar y Southbank ynghanol Llundain, mae’n ddelfryd o theatr sy’n eang ac eto’n agos, yn gain ac eto’n gyfeillgar. Wrth ymarfer ar gyfer y ddrama, bu Peter Hall yn y newyddion am ei sylwadau di-flewyn-ar- dafod am safon llefaru actorion ifanc ar lwyfan y dyddiau yma.

Un o ddramâu mawr Chekhov, sef hanes ‘Uncle Vanya’ a threialon ei deulu ar stad wledig mewn pentref bychan yn Rwsia yn y 1890au, oedd ei ddewis, a chast o safon yn cynnwys Neil Pearson, Nicholas Le Prevost a Ronald Pickup. Wedi edrych ymlaen gymaint am gael gweld y theatr, cefais siom yn y modd y llwyfannwyd y gwaith. Collwyd y cyfle i ddangos gwerth a mawredd y gofod anghyffredin hwn, ac yn sgil prinder y set, y goleuo caled eithafol ar y llwyfan pren golau newydd sbon, roedd y cyfan yn rhy lan a chlinigol. Yn sgil rhoi’r flaenoriaeth i’r llefaru, a rhaid cyfaddef imi glywed pob un gair o enau’r actorion, collwyd realaeth a chredinedd y cymeriadau. Cefais y teimlad mai darllen neu berfformio’r ddrama oedd y cast yn hytrach na byw’r peth. Yr unig un rai i lwyddo i greu cymeriadau credadwy oedd Loo Brealey fel ‘Sonya’ y chwaer fach, Antonia Pemberton fel y ‘Maria’ oedrannus a Neil Pearson yn yr Ail Act, fel y meddyg ‘Astrov’.

Bydd y cynhyrchiad ar daith gan ymweld â Chaerfaddon, Caergrawnt, Brighton, Caerefrog, Guilford, Newcastle Upon Tyne, Milton Keynes a Malvern tan 5ed o Ebrill. Mwy o fanylion ar www.ett.org.uk neu www.rosetheatrekingston.org

No comments: