Total Pageviews

Friday, 31 May 2013

'Diary of a Madman'Y Cymro 31/05/13

Ac yn ôl i’r Sherman es i ar ddiwedd fy nau ddiwrnod dedwydd yn y ddinas. ‘Diary of a Madman’, monolog bwerus a hynod fregus Robert Bowman o Living Pictures oedd yr arlwy y tro hwn, a phrofi dosbarth meistr, heb os, ar sut i fyw bywyd eich cymeriad ar lwyfan.  Yn seliedig ar stori fer o Rwsia, mae portread Bowman o ddirywiad meddyliol ‘Poprishchin’ yn gafael o’r cychwyn cyntaf. Yn gynnil, yn gelfydd ac wedi’i gyfarwyddo’n wledd i’r llygaid a’r glust, dyma gynhyrchiad y byddwn i’n annog bawb i’w weld, i brofi symlrwydd theatr ar ei orau. O’r bwlb golau unig yn crogi uwch ei ben i’r pedwar crât o dan draed, sy’n cuddio myrdd o ryfeddodau, mae cyfarwyddo Sinead Rushie a cynllunio Sarah Beaton, yn ogystal â goleuo effeithiol Katy Stephenson yn rhoi inni saithdeg munud swynol a swreal.

Bydd ‘Diary of a Madman’ ar daith pellach drwy Gymru ac i Gaeredin.


No comments: