Total Pageviews

Friday, 3 May 2013

‘The Curious Incident of the dog in the night-time’
Y Cymro

Gwobrau’r Oliviers fu’r testun trafod mawr yn y West End, wrth i addasiad  y Theatr Genedlaethol o nofel  Mark Haddon  ‘The Curious Incident of the dog in the night-time’ gipio saith gwobr, gan gynnwys yr actor gorau i Luke Treadway. Fo sy’n portreadu llanc ifanc pymtheg oed, wel  ‘fifteen, three months and two days’ yn ei eiriau ei hun, sy’n cwffio’i iechyd meddwl, ac yn gweld y byd yn ei ffordd unigryw ei hun. Er mai awtistig yw’r diagnosis swyddogol am ei gyflwr, tydi Haddon ddim am inni labelu’r salwch na’r cyflwr, gan fod un o bob pedwar ohonom erbyn hyn yn dioddef o ryw arlliw o salwch meddwl.  Fues i’n ffodus iawn i weld y cynhyrchiad yr wythnos ddiwethaf, ac mae symlrwydd y llwyfannu, goleuo a pherfformiad gwefreiddiol Treadway yn werth ei weld.

No comments: