Total Pageviews

Friday, 24 May 2013

Ble mae'r dail yn hedfan
Y Cymro 24/05/13

Wedi'r tywydd garw, priodol iawn yw teitl sioe ddiweddaraf Arad Goch, a welais yn Sherman Cymru dro yn ôl.  'Ble mae'r dail yn hedfan' sydd ar y poster, ac mae'n amlwg iawn, ble mae'r dalent gyfarwyddo, actio ac i greu theatr syml ond hynod o drawiadol. 

Wedi'n cofleidio oddi mewn i babell o gylch cynfas a'i frigau o freichiau, mae'r ddau actor hudolus yn denu'r gynulleidfa i ryfeddu at rifyddeg a chreu swyn mewn sain geiriau. Byd natur yn troi'n bethau materol, wrth i ddrws dychymyg a dysg droi bloc o bren yn fwrdd, deilen yn blât, mesen yn fwg, a changhennau yn gyllell a ffyrc, gan ddal sylw'r gynulleidfa ifanc o'r cychwyn cyntaf. 

O drefn daclus y ferch, Ffion Wyn Bowen i anrhefn swnllyd y llanc, Gethin Evans, ymgollais, nid yn unig yn eu byd dychmygol o ddysg a dawns, ond fwyfwy yn hudoliaeth syml yr hen gelfyddyd annwyl hon. 

Yn ôl y daflen liwgar, dyma 'ail gynhyrchiad rhyngweithiol arbenigol Arad Goch i blant bach 2 - 8 oed' wedi'i chreu gan JeremyTurner a'r actores Ffion Wyn Bowen. Cryfder y cyfan yw llwyddo i ddal sylw pob oed, ac roedd gwylio wynebau annwyl fy nghyd noddwyr theatraidd, ddeng mlynedd ar hugain yn 'fengach na mi, yn hwb mawr i'n nghalon hen.

Mae'r sioe ar gael i deithio i ysgolion neu unrhyw ganolfan feithrin, ac os am awr o adloniant addysgol, cysylltwch â post@aradgoch.org neu drwy ffonio 01970 617998. Cofiwch hefyd am daith Haf ddiweddara'r cwmni 'Cerdyn Post o Wlad y Rwla' o waith Angharad Tomos sy'n ymweld â Chanolfan Dysg Gartholwg, Casnewydd, Caerdydd, Y Rhyl, Bangor, Dyffryn Banw, Llanelli, Caerfyrddin, Felinfach ac Aberystwyth cyn diweddu ar Faes yr Eisteddfod yn Ninbych fis Awst.

No comments: