Total Pageviews

Friday, 7 June 2013

'To Kill a Mockingbird'Y Cymro  07/06/13

Ddim dyma’r tro cyntaf imi weld addasiad llwyfan o unig nofel Harper Lee, ‘To Kill a Mockingbird’. Y tro diwethaf, roeddwn i mewn un o theatrau moethus Clwyd Theatr Cymru, yn yr Wyddgrug, yn gynnes a chlyd, ac wedi fy ngwefreiddio gan y stori bwerus hon am ymgais un dyn gwyn i achub cam llanc croenddu.

Yr wythnos yma, bûm yn ymweld â theatr awyr agored Regent’s Park, sy’n agor eu tymor yr haf hwn gyda’r clasur yma, wedi’i addasu ar y gyfer y llwyfan gan Christopher Sergal. Cyfarwyddwr Artistig y theatr, Timothy Sheader sy’n cyfarwyddo, ac fel ei lwyddiannau eraill diweddar ‘Crazy for You’, ‘Lord of the Flies’ a ‘Hello, Dolly!’, mae hon hefyd yn werth ei gweld.

Ar noson (brin) o haf cynnes cynnar, ymlaciais yng nghwmni blanced gynnes a siocled poeth i ymgolli yn niffeithwch Alabama yn nhridegau’r ganrif ddiwethaf. Wrth i gymeriadau’r dref godi ar eu traed ynghanol y dyrfa, bob un â’i gopi o’r nofel, fe ddaeth y dref yn fyw o flaen ein llygaid drwy gymorth ambell i brop a llwybrau o luniau sialc.

Swyn y cynhyrchiad yw gallu trydanol yr actorion ifanc i gadw llif y stori enfawr hon yn syml, a thrawiadol. Roedd eu hegni, eu brwdfrydedd a’u profiad byw o’r cymeriadau yn galonogol iawn i ddyfodol y theatr.  Ymunodd yr ensemble cyfan yn llwyddiant y gwaith, a hynny dan arweiniad seren y gyfres ‘House’, yr actor Robert Sean Leonard, fu’n chwysu’n ddagreuol a chwbl grediniol, yn siwt y cyfreithiwr ‘Atticus Finch’. 

Bydd y tymor yn parhau gydag addasiadau o nofel Jane Austen ‘Pride and Prejudice’, addasiad i blant o stori aeafol Shakespeare, ‘The Winter’s Tale’ a chynhyrchiad newydd o’r ddrama gerdd enwog ‘The Sound of Music’.  Os na fuoch chi yma, yna mae’n werth y daith, petai ond i brofi hud y lleoliad coediog godidog hwn, ynghanol prysurdeb y ddinas. Dowch â’ch picnic efo chi, a blanced, ond yn fwy na dim,  dowch â’r haul! Mwy o wybodaeth am y tymor drwy ymweld â www.openairtheatre.com

No comments: