Total Pageviews

Friday, 3 May 2013

'This House'


Y Cymro

Cynhyrchiad arall a fwynheais yn fawr, dro yn ôl, oedd drama wleidyddol y llanc ifanc James Graham, ‘This House’, sydd i’w weld ar hyn o bryd yn y Theatr Genedlaethol. Digwydd y ddrama ym 1974, rhwng muriau derw’r Tŷ’r Cyffredin ac o dan gysgod wyneb Big Ben (y gloch enwog gafodd ei enwi ar ôl Syr Benjamin Hall, gŵr arglwyddes Llanofer). Fel plant yn chware, mae’r dadlau a’r dyrnu rhwng y ddwy brif blaid, a’r ‘odds and sods’ eraill, yn ddoniol a deifiol tu hwnt. ‘Cân di gân fach fwyn i’th nain...’ ac fe gei di garped neu gyrten newydd i’th swyddfa!  Bydd ‘This House’, drwy garedigrwydd NT Live i’w weld mewn sinemâu drwy Gymru rhwng Mai 16eg a’r 18fed.

No comments: