Total Pageviews

Friday, 31 May 2013

Caneuon i'r Newydd Fyd


Y Cymro 31/05/13

Diolch i Goleg Y Drindod, cefais flas sydyn, ond melys iawn o’u cyflwyniad o gadwyn gerddorol Jason RobertBrown, ‘Caneuon i’r Newydd Fyd’. Er mai byrbryd a brofais, roedd blas mwy yn sicr ar y cyfan a thalent y criw dawnus yma’n amlwg. O dan gyfarwyddyd cerddorol medrus Eilir Owen Griffiths, ac i gyfeiliant band cerddorol yn gudd o dan risiau’r set, ar yr allweddell o lawr, roedd graen amlwg ar eu gwaith. Nid gwaith hawdd yw mynd i’r afael â chymhlethdod cerddorol JRB, ond roedd llyfnder eu mynegiant a’u rheolaeth feistrolgar o’r miwsig yn amlwg iawn. 

Mae taith fer y Drindod yn dod i ben yr wythnos hon.

No comments: