Total Pageviews

Friday, 2 July 2010

‘Unaccustomed as I am’Y Cymro - 02/07/10

Mae’n rhyfedd fel mae’r rhod yn troi. Pedair blynedd yn ôl, dwi’n cofio teithio i’r Ŵyl Ymylol yng Nghaeredin, a chael fy ngwefreiddio gan angerdd, brwdfrydedd a dyfalbarhad dau actor ifanc o Gymru, oedd yn benderfynol o wneud enw i’w hunain, drwy berfformio eu gwaith i’r gynulleidfa ryngwladol. Nid gorchwyl hawdd na rhad oedd hyn, a’r ddau yn ymdrechu’n galed i ddenu cynulleidfa, er mwyn talu’r ddyled enfawr o gael bod yng Nghaeredin, heb sôn am lwyfannu sioe yno. Y ddau dan sylw oedd Dafydd James ac Eirlys Bellin. Dau gyn-fyfyriwr o’r coleg yng Nghaeredin, a dau, dwi’n hynod o falch o weld, sy’n parhau i arbrofi, eto eleni, gyda dwy sioe wreiddiol a gwahanol.

Ac i’r Etcetera Theatre yn Camden y bu’n rhaid imi fynd i weld sioe newydd Eirlys Bellin ‘UNACCUSTOMED AS I AM’ sydd ar ei ffordd i Gaeredin eleni.

Cryfder Eirlys, fel y gwelais yn yr ŵyl yn 2006 ac yn y sioe ‘Reality Check’ yn 2007, yw ei gallu gogoneddus i greu cymeriadau lliwgar a cwbl wahanol. O’r ‘wannabe wag’ ‘Rhian Davies’ yn 2007, i’r pedwar cymeriad gwrthgyferbyniol yn ei sioe newydd.

Yn arddull Talking Heads Alan Bennett, dyma bedwar monolog, wedi’u llunio’n berffaith, gyda thro pwrpasol yn eu cynffon. Tro na welais ei ddod gan amla’, ac felly’n fwy difyr o lawer. O’r fam i blentyn 8 oed, sy’n gwahodd cant o ddieithriad (sef ni’r gynulleidfa) i’w pharti pen-blwydd, i’r forwyn briodas, sydd mewn cariad mawr gyda’r briodferch, roedd y deunydd yn cydio dro ar ôl tro, a gallu meistrolgar Eirlys gyda’r acenion gwahanol yn llwyddo i godi gwên. Ni’r gynulleidfa sy’n bwydo’r deunydd, beth bynnag fo’r achlysur - o fod mewn parti, mewn cyfarfod o gymdeithas y preswyliaid, brecwast priodas neu mewn angladd, mae’r profiad yr un mor bleserus bob tro.

Bydd ‘Unaccustomed as I am’ i’w weld yn y Pleasance Hut am 3.30pm bob dydd.

Mwy o wybodaeth drwy ymweld a www.pleasance.co.uk/edinburgh.

Ewch i’w cefnogi da chi, chewch chi mo’ch siomi.

No comments: