Total Pageviews

Friday, 18 June 2010

'Who ate all the pies?'


Y Cymro – 18/06/10

Mae’n gyfnod cynhyrfus yma yn Llundain, ar drothwy’r Ŵyl yng Nghaeredin, ac ar drothwy’r Haf i bawb, wrth i nifer o gynyrchiadau bach a mawr, fritho theatrau’r ddinas. Heb anghofio’r pêl-droed bondigrybwyll, a Chwpan y Byd sy’n cael ei wthio i’n wynebau o bob cwr, gan gynnwys y theatr!

‘Who ate all the pies?’ yw’r ymgais ddiweddara i ddelio gyda byd y bêl, wedi’i gyfansoddi gan Jimmy Jewell a Nick Stimson - cyfansoddwyr y ddrama gerdd ‘NHS - the musical’ rai blynyddoedd yn ôl. Er mai bychan yw theatr y Tristan Bates, ynghanol prysurdeb Covent Garden, fel lwyddodd cynhyrchiad llawn lliw, llawenydd a hiwmor y cyfarwyddwr dawnus Johnny Brant i lenwi pob cornel, ac fe gafodd y ffans llawer mwy ffyddlon na fi, fôr o fwynhad. Er cystal oedd y cynhyrchiad fel cyfanwaith, a chryfder y set, y gerddoriaeth a’r goleuo, roedd ambell ogwydd o’r stori yn ddiarth ac felly’n ddiflas imi. Buaswn i wedi hoffi gweld llawer mwy o ddyfnder yn stori’r ferch (Yildiz Hussein) yn dod i delerau gyda marwolaeth ei thad, y ‘ffanatic ffwtbol’ (Paul Pritchard), yr elfen bersonol, deuluol, sy’n gyfarwydd i bawb, ac nid dim ond y ffans.

Mae’r sioe i’w weld yn y Tristan Bates tan 25ain o Fehefin. Mwy o wybodaeth drwy ymweld â www.tristanbatestheatre.co.uk

No comments: