Total Pageviews

Friday, 9 July 2010

'Educating Rita'


Y Cymro - 09/07/10

Roedd castio’r dihiryn ‘Archie Mitchell’ fel y darlithydd ‘Frank’ (Larry Lamb) yn ail gynhyrchiad y Mernier o ‘Educating Rita’ yn dipyn o sgŵp, a hynny gwta wythnosau wedi’r stori’r llofruddiaeth ar ‘Eastenders’. Fe dyrrodd y ffans yno i’w weld, a chael eu synnu, fel minnau, at ddawn y newydd ddyfodiad i lwyfan y West End, Laura Dos Santos, fel y wraig ifanc stwbwrn a chegog, ‘Rita’.

Fel ‘Shirley’, pwy all anghofio portread Julie Walters a Michael Caine o’r ddau gymeriad unigryw yma, eto yn yr addasiad ffilm ohoni, yn cwffio’i ffordd drwy Lenyddiaeth Fawr y Byd, wrth agosáu a phellhau yn eu brwydrau personol.

Wedi’u caethiwo yn stydi a swyddfa’r ‘Frank’, a luniwyd yn hynod o drawiadol gan set effeithiol Peter McKintosh, a’i gannoedd o lyfrau sydd nid yn unig yn cynnwys Gwirioneddau Mawr y Byd, ond hefyd yn fodd i guddio gwirodydd yr alcoholig unig. Roedd y sbarc rhwng y ddau yn drydanol o’r eiliad cyntaf, a pherfformiad Laura Dos Dantos cystal, os nad gwell na’r Walters wreiddiol.

Tymor i ddathlu yn sicr, ond tymor i lawenhau yn ogystal, wrth groesawu’r ddwy ddrama yn ôl i’r llwyfan ers rhai blynyddoedd.

Mae 'Educating Rita' i'w weld ar hyn o bryd yn y Trafalgar Studios ac yno tan y 30ain o Hydref. Yn y mudo, yn anffodus bu newid yn y castio, a bellach Tim Pigott-Smith sy’n portreadu’r darlithydd ‘Frank’ ac nid Larry Lamb. Mwy o wybodaeth drwy ymweld â www.trafalgar-studios.co.uk

No comments: