Total Pageviews

Friday, 30 July 2010

'Edrych mlaen...'

Y Cymro – 30/07/10

A ninnau ar drothwy’r Eisteddfod Genedlaethol, pwt byr i sôn am rai o’r cynyrchiadau y bydda i’n ceisio eu hymweld â hwy, dros yr wythnos.

Y Theatr Genedlaethol i gychwyn, ac addasiad a chyfieithiad Sharon Morgan o ‘House of America’ Ed Thomas, ‘Gwlad yr Addewid’. Tim Baker sy’n cyfarwyddo a’r cwmni’n cynnwys Alun ap Brinley, Sara Harris-Davies, Rhodri Meilir, Elin Phillips a’r llanc ifanc wnaeth gymaint o argraff arnaf o’r cynhyrchiad diweddar o ‘Llwyth’, Sion Young. Theatr Y Met, Abertyleri yw’r lleoliad rhwng y 3ydd a’r 6ed o Awst 2010. Tocynnau drwy gysylltu â 01495 355800. I’r rhai na all deithio i’r Cymoedd, bydd y cynhyrchiad ar daith yn yr Hydref, gan ymweld â Chaerfyrddin, Caernarfon, Aberystwyth, Abertawe, Yr Wyddgrug, , Aberteifi a, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

I’r rhai ohonoch sy’n poeni am ddyfodol y Theatr Genedlaethol, yna ymunwch â Daniel Evans yn Theatr y Maes am 3 o’r gloch Ddydd Mawrth, wrth iddo arwain y drafodaeth yn sgil sefydlu rheithgor arbennig i drafod dyfodol y cwmni.
‘Merched Eira’ yw teitl cynhyrchiad diweddara Theatr Bara Caws, a hynny o waith Aled Jones Williams. Mi fu Aled yn dryw iawn i Theatr Bara Caws ers rhai blynyddoedd, ac yn sgil y berthynas arbennig rhyngddynt, cafwyd y cip cyntaf ar nifer o ddramâu fel ‘Sundance’ a ‘Lysh’. Theatr Beaufort, Glyn Ebwy fydd eu cartref gydol yr wythnos, ac maent yn cyd gyflwyno drama arall o eiddo Aled - 'Chwilys' (Theatr Tandem). Mi fydd y dramâu yn cael eu perfformio o nos Fawrth 3ydd o Awst hyd at Nos Iau 5ed o Awst am 7.30pm. Tocynnau ar gael drwy ffonio 01495 355800. Yr actorion fydd Olwen Rees, Gaynor Morgan Rees a Martin Thomas gyda Bryn Fôn yn cyfarwyddo, ac Owain Arwyn a Martin Thomas, gyda Valmai Jones yn cyfarwyddo’r ail ddrama. Bydd y cynhyrchiad hefyd yn teithio yn yr Hydref.

‘Gadael yr Ugeinfed Ganrif’ yw teitl cynhyrchiad newydd Sherman Cymru a Dan y Gwely, gyda Gareth Potter nid yn unig yn sgwennu, ond hefyd yn perfformio’r fonolog hon, am ei fywyd. "Fy enw i ydi Gareth David Potter, dwi’n bedwar deg pum mlwydd oed a wi’n obsessed gyda cherddoriaeth bop. Ti’n gwybod, y stwff tchêp, grymus ’na sy’n neud i dy galon gyflymu a dy ben ffrwydro. Sy’n neud i ti godi ar dy draed a sgrechian, chwerthin a hyd yn oed crïo. Sy’n gwylltio ac yn adfywio. Y stwff ’na na ddylet ti, o dan unrhyw amgylchiadau, gael unrhyw beth i wneud ag e os wyt ti dros dy chwarter canrif…". Yn y Stiwt, Glyn Ebwy fydd y perfformiadau, a hynny rhwng yr 2il a’r 4ydd o Awst am 8 o’r gloch. Tocynnau ar gael drwy ffonio 029 2064 6900.

Yn anffodus, dim ond o’r dydd Llun tan nos Fercher y medrai fod yno, a hynny gan fy mod i ynghanol fy Haf hurt blynyddol yn y gwaith! Eleni eto, rwy’n rheoli 15 drama gerdd ymhob cwr o’r Deyrnas Gyfunol, o’r Ŵyl Ieuenctid Rhyngwladol yn Aberdeen a’r cynhyrchiad ‘Ghosts of the Past’ i ddwy sioe newydd sbon yn y Barbican, yn Plymouth. Addasiad newydd o ‘A Beggar’s Opera’ yn Bracknell ac addasiad o nofel odidog David Almond, ‘The Savage’ yn yr awyr agored yn Ardal y Llynnoedd.

Rhan o arlwy’r Theatr Gerddorol Ieuenctid Prydain yw’r sioeau, a braf medru cyhoeddi bod y Cymry eto eleni’n rhan o’r gwaith. Bydd Luke McCall o’r Bala yn rhan o gwmni ‘A Beggar’s Opera’, a bydd Luke hefyd yn ymddangos mewn sioe o’r enw ‘Don’t Stop Believing ‘ sy’n cychwyn ei thaith yn Theatr y Palace, Manceinion ynghyd ag ymddangos ar y gyfres ‘Coronation Street’! Gwion Llŷr James o Aberystwyth sydd bellach yn Aberdeen fel o gwmni ‘Ghosts of the Past’. Mae Gwion yn dipyn o giamstar ar y dawnsio ‘parkour’ a braf oedd medru ei weld yn y sioe ‘Plant y Fflam’ yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

No comments: