Total Pageviews

Friday, 9 July 2010

'Shirley Valentine'


Y Cymro – 09/07/10

Dwy ddrama, dau gynhyrchiad ac un awdur unigryw. Braf iawn yw gweld bod cynhychiadau'r Mernier Chocolate Factory o ddwy ddrama wych Willy Russell, bellach i'w gweld yn y Trafalgar Studios. O'r fonolog odidog am y wraig tŷ anfodlon ‘Shirley Valentine’ i'r ferch trin gwallt penysgafn sy'n dyheu am addysg, ‘Rita’. Y ddwy mor ddiddorol, benstiff a'i gilydd, ac yn drysor o sgript i unrhyw actor benywaidd.

Meera Syal o'r gyfres boblogaidd ‘Goodness Gracious Me’ sy'n hawlio'i lle ar y llwyfan, yn ei lloches o gegin gyfforddus, wrth iddi hwylio te i'w phwdryn o ŵr ‘Joe’. Y bythgofiadwy “chips ac wy” sydd ar y fwydlen, wedi i'r stecen wythnosol feunyddiol gael ei roi i'r llysieuwr o gi, drws nesa! Ac yng ngwir draddodiad y ddrama, mae Meera yn coginio'r pryd o'i gychwyn i'w ddiwedd wrth draethu am ei hanfodlonrwydd, sy'n arwain at ei phenderfyniad i adael y cyfan, a dianc o wres y gegin i haul cynnes Groeg.

Wrth wylio'r ddrama, allwn i'm peidio â chael fy atgoffa o bortread perffaith Pauline Collins o'r fam ganol oed, yn yr addasiad ffilm o'r un enw. Drwy roi bywyd a phryd a gwedd i gymeriadau eraill y ddrama, mae’r ffilm gymaint mwy pwerus a doniol, a hynny oherwydd gallu Russell i greu cymeriadau comig. Er gwaetha holl ymdrech Meera Syal i ddyfynnu a dynwared y cymeriadau yma, doedd hi’m cweit ddigon cry’, yn fy marn i.

Gyda monolog mor gry’ ag hon, mae angen chwip o actores i fedru’n tywys ar ei thaith, ac i ymddiried ynddo ni fel cynulleidfa am ei threialon. Mae’r osgo, y wisg a’r gwallt yn holl bwysig, fel bod y trawsnewid erbyn yr ail olygfa yn gwbl wahanol, I mi, mae Meera yn rhy brydferth a siapus i fod cant y cant yn gredadwy, ond roedd cael clywed y llinellau bachog a chomedi Russell ar ei orau, yn werth yr aros.

Bydd ‘Shirley Valentine’ yn agor yn y Trafalgar Studios ar yr 20fed o Orffennaf ac yno tan y 30ain o Hydref. Mwy o wybodaeth drwy ymweld â www.trafalgar-studios.co.uk

No comments: