Total Pageviews

Friday, 9 September 2011

Edrych Mlaen...Y Cymro – 09/09/11

Gyda’r Haf bellach ar ben, ac wrth i bawb heidio yn ôl tua’r gwaith, ysgol neu goleg, cyfle imi fwrw golwg ar y wledd o adloniant theatrig fydd yn cipio’n sylw i dros y misoedd nesaf.

I Theatr Gŵyl Chichester fyddai’n mynd y penwythnos yma i ddal perfformiad olaf ond un y ddrama gerdd ‘Singin’ in the Rain’ sy’n seiliedig ar y ffilm enwog o’r un enw. Adam Cooper, Daniel Crossley a Scarlett Strallen sy’n arwain y cwmni caboledig hwn, sydd ar ei ffordd i Lundain, yn sgil adolygiadau rhagorol yn y Wasg Genedlaethol. Mwy am hynny'r wythnos nesaf. Fyddai’n ail-ymweld â Chichester ymhen bythefnos i ddal un o berfformiadau cynnar eu cynhyrchiad hir ddisgwyliedig o ‘Sweeney Todd’ gyda neb llai na Michael Ball ac Imelda Staunton fel y ddau ddihiryn annwyl. Gwledd fwy blasus na un o beis Mrs Lovett heb oes!

Yma yn Llundain, llond trol o ddanteithion theatrig sy’n cynnwys addasiad o’r ffilm enwog ‘Driving Miss Daisy’ gyda’r ddau enw mawr James Earl Jones a Vanessa Redgrave yn y prif rannau. Bydd y ddrama awr-a-hanner ddi-dor i’w weld yn y Wyndhams o’r 26ain o Fedi gan agor yn swyddogol ar y 5ed o Hydref.

Yn yr Haymarket, bydd Ralph Fiennes yn serennu yn ‘The Tempest’ tan y 29ain o Hydref ac yn yr Old Vic bydd Kevin Spacey yn hawlio’r llwyfan yn ‘Richard III’ tan Medi’r 11eg.

Dal i aros am raglen artistig Theatr Genedlaethol Cymru ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, ond mae’r arlwy gan y National Theatre Wales i’w weld mor ddisglair a bywiog a’u blwyddyn gyntaf.

‘The Village Social’ o waith Dafydd James a Ben Lewis fydd yn teithio drwy fis Hydref a Thachwedd gan ymweld â Neuaddau pentref ar draws Cymru. ‘Golwg swreal a macabr ar y byd’ yw disgrifiad swyddogol y sioe, sy’n cynnwys ‘tocyn raffl, diod o’ch dewis a gloddest waedlyd, wyllt’. Mae’r cast yn cynnwys: Carys Eleri, Rebecca Harries, Darren Lawrence, Gwydion Rhys, Sue Roderick, ac Oliver Wood. Bydd y daith yn cychwyn ar Nos Iau, Hydref 20fed yn Neuadd Blwyf Rhydri, Caerffili, cyn ymweld â Neuadd Bentref Glasbury, Powys; Canolfan Soar, Tonypandy; Theatr Fach Castell-nedd; Neuadd Goffa Trefdraeth; Neuadd Goffa Aberaeron; Neuadd Bentref Llangwm, Hwlffordd; Theatr y Ddraig, Abermaw; Neuadd Goffa Criccieth; Neuadd Goffa Edith Banks, Northop; Neuadd Bentref Mynydd Llandegai, Bangor; Canolfan Gymuned Nasareth, Abertridwr; Neuadd Les Cefneithin a Foelgastell, Llanelli; Neuadd Bentref Llandinam; Neuadd Gymuned Dolau, Llandrindod a Neuadd Goffa Llansilin.

Yn dilyn y cynhyrchiad cerddorol uchod, bydd y cwmni Cenedlaethol yn cydweithio unwaith eto gyda’r sêr syrcas rhyngwladol NoFit State Circus ac artistiaid syrcas o ar draws y byd. Wedi hynny, y cyfarwyddwr o Gymro annwyl Peter Gill fydd yn addasu a chyfarwyddo stori fer Chekhov ‘A Provincial Life’ fydd i’w weld yn Sherman Cymru ym mis Mawrth 2012.

Arweinydd artistig y cwmni John E McGrath fydd yn cyfarwyddo’i deunawfed sioe sef ‘The Radicalisation of Bradley Manning’ o waith Tim Price fydd yn cael ei berfformio yn ardal Hwlffordd a thu hwnt. Hanes Bradley Manning, y gŵr 23 oed a gyhuddwyd o ryddhau miloedd o e-byst gan lysgenhadaeth yr Unol Daleithiau i Wikileaks ac sy’n y carchar yn Kansas fydd canolbwynt y ffantasi wleidyddol o sioe.

Pafiliwn Patti Abertawe fydd eu lleoliad nesaf ym mis Mai 2012, a’r sioe ‘Little Dogs’ mewn partneriaeth â chwmni hyderus Frantic Assembly o Abertawe. Cynhyrchiad sydd wedi’i ysbrydoli gan stori Dylan Thomas Just Like Little Dogs, a’r oriau cudd y mae cynifer ohonom wedi’u treulio yn chwilio am garedigrwydd a chynhesrwydd yng nghysgodion y ddinas.

Ynghlwm â dathliadau’r Gemau Olympaidd, bydd y cwmni yn cyflwyno dau gomisiwn arbennig i nodi’r dathlu. Y cyntaf gydag Unlimited o’r enw ‘In Water I’m Weightless’ gan Kaite O’Reilly yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd. Ar gyfer y darn barddonol, pryfoclyd ac weithiau grotesg o ddoniol, mae hi wedi’i hysbrydoli gan brofiadau, agweddau a dychymyg pobl anabl a byddar o ar draws y DU. Bydd yr ail sioe, ‘Branches’ i’w weld yn fforestydd Gogledd Cymru ac yn gomisiwn newydd gan Constanza Macras / DorkyPark gan ddefnyddio straeon hynafol y Mabinogi a’n breuddwydion a’n hofnau beunyddiol fel ysbrydoliaeth.

Cyd-gynhyrchiad ar gyfer Gŵyl Ryngwladol Shakespeare, sydd wedi’i gynhyrchu gan y Royal Shakespeare Company ar gyfer Gŵyl Llundain 2012 fydd ‘Coriolan/us’ fydd i’w weld yn Stiwdios Ffilm y Ddraig, ger Pen-y-Bont ar Ogwr ym mis Awst 2012. A bydd eu hail flwyddyn gynhyrfus yn dod i ben yn Aberystwyth gyda ‘ Outdoors’ wedi’i greu gan Rimini Protokoll mewn partneriaeth â Chanolfan Celfyddydau Aberystwyth a Chôr Heartsong. Cynhyrchiad cynhyrfus sy’n digwydd am flwyddyn gyfa, bob nos Fawrth ar Strydoedd y dref.

Gweledigaeth gynhyrfus arall heb os...

No comments: