Total Pageviews

Friday, 23 September 2011

'The Tempest'


Y Cymro – 23/09/11

Mor wahanol i’r artaith araf ar lwyfan yr Haymarket wrth i Ralph Fiennes wisgo clogyn hudol ‘Prospero’ yn y ddrama llawn hud a lledrith ‘The Tempest’. Yn wahanol i ran helaeth o’r selogion Shakesperaidd, tydwi ddim yn ffan o’r ddrama hon, ac er gwaethaf ymdrech y cyfarwyddwr Trevor Nunn i droi’r cyfan (bron) yn ddrama gerdd, a llenwi’r llwyfan moel gyda lliw a lledrith, boddi mewn undonedd llonydd oedd prif wendid y cyfan.

‘A must see’, medde’r Times, ar faner ynghrog uwch ddrws y theatr, a dwi’n cytuno o ran gwledd i’r llygaid, ac efallai ffans y ddrama. Cafwyd perfformiadau gwych yma eto, yn enwedig gan Nicholas Lyndhurst fel y ffŵl ‘Trinculo’, Giles Terera fel y ‘Caliban’ croenddu gwyllt a Tom Byam Shaw fel yr ysbryd ‘Ariel’ a’i lais uchel wrth hedfan dros y digwydd. Allai ddim dadlau nad oedd yr olygfa enwog o’r dymestl yn yr Act gyntaf yn ddramatig a chofiadwy tu hwnt, yn gelfydd o glyfar ar adegau, wrth i Prospero a’i hud orfodi’r llong i agosáu at yr ynys bellennig, er mwyn cychwyn ei ddial ac adennill parch i’w ferch ‘Miranda’ (Elisabeth Hopper).

Dwy awr a hanner diflas oedd fy mhrif gŵyn, a hynny am fod pawb yn trin barddoniaeth Shakespeare fel yr Efengyl. Gorbwysleisio hyd syrffed, a gollodd naturioldeb y cyfan, a throi stori o adloniant ac edifeirwch yn syrffedus o snobyddlyd.

Bydd The Tempest i’w weld yn yr Haymarket tan y 29ain o Hydref.

No comments: