Total Pageviews

Thursday, 15 September 2011

'Crazy For You'


Y Cymro – 16/09/11

Felly hefyd ar ddiwedd y sioe ‘Crazy For You’ yn Theatr Awyr Agored Regent Park wrth i’r cwmni cyfan ddod i’r llwyfan yn eu gwisgoedd gorau i ganu ‘I Got Rhythm’ , y set yn disgleirio’n drawiadol yn erbyn cefnlen o ddinas Llundain yn y nos, a’r goedwig yn dod yn fyw drwy bŵer y goleuo symudol trawiadol.

Stori sy’n cyfuno caneuon y brodyr Gershwin yw hanfod ‘Crazy for You’ sy’n mynd â ni ar daith o Efrog Newydd yn y 1930au i anialwch Nevada wrth ddilyn hanes ‘Bobby Child’ (Sean Palmer ), actor a dawnsiwr rhwystredig, sy’n cael ei yrru gan y banc i gau theatr fechan yn y diffaethwch. Wedi cyrraedd yno, mae’n cwrdd â’r perchennog prydferth ‘Polly Baker’ (Clare Foster ) ac mae’n syrthio dros ei ben a’i glustiau mewn cariad â hi, ac yn gwireddu ei freuddwyd o gael serennu mewn sioe, wrth i’r ddau ymdrechu i ail-agor y theatr, a chadw’r dref yn fyw.

Yma eto, mawredd y cyfan yw’r ensemble cryf o ddawnswyr a chantorion sy’n llenwi’r gofod a’u llawenydd a’r lliw, ac sy’n dysteb sicr o allu cerddorol Gershwin a’u melodiau melfedaidd megis ‘Someone to Watch Over Me’, ‘ Embraceable You’ a ‘They Can’t Take That Away from Me’.

Diwedd teilwng iawn i dymor llwyddiannus Regent Park lle y gwelsom ‘Lord of the Flies’ a ‘The Beggar’s Opera’ yn gynharach eleni. Dwy sioe yn unig fydd ar ein cyfer y flwyddyn nesaf sef addasiad o ‘A Midsummer Night’s Dream’ a’r ddrama gerdd ‘Ragtime’.

Bydd ‘Crazy for You’ yn symud i Theatr Novello fis Hydref ar ddiwedd cyfnod ‘Betty Blue Eyes’ sydd, yn anffodus, yn dod i ben ar y 24ain o Fedi.

Ceisiwch eu dal da chi, tra medrwch chi!

No comments: