Total Pageviews

Friday, 25 March 2011

'Sign of the Times'
Y Cymro – 25/03/11

O’r Gielgud i’r Duchess i weld y gomedi ‘Sign of the Times’ gan Tim Firth, awdur y ddrama a’r ffilm ‘Calendar Girls’. Roedd fy ngobaith yn fawr, gan imi wirioneddol fwynhau ei sgriptiau, a gyda’r ddau actor Matthew Kelly a Gerard Kearns (o’r gyfres Shameless) yn rhannu’r llwyfan, allwn i’n dychmygu sut y gallai’r cyfan fod yn fethiant.

Mae act gynta’r ddrama wedi’i osod ar do ffactri yn Batley ble mae ‘Frank’ (Matthew Kelly) sydd wedi gweithio yno ers blynyddoedd yn ceisio addysgu’r llanc ifanc ar brofiad gwaith ‘Alan’ (Gerard Kearns) sut i osod y llythrennau mawr (sef enw’r ffactri) ar yr arwydd enfawr ar ben yr adeilad. Mae llawer o’r hiwmor yn deillio o’r llythrennau mawr sy’n cael eu cludo’n drwsgl gan y llanc ifanc, fesul un, ac sy’n amlwg a dim affliw o ddiddordeb yn hanes na phrofiad yr henwr. Daw tro ar fyd yn yr ail act wrth i’r llwyfan drawsnewid a’n gwahodd i’r swyddfa islaw, tair blynedd yn ddiweddarach ble ma ‘Alan’ bellach yn rheolwr a ‘Frank’ yn ceisio ‘profiad gwaith’ er mwyn hawlio budd-dal, yn sgil gwerthu’r hen ffactri, ac agor un newydd ar yr un safle.

Yn anffodus i Firth, gan nad oes unman i ddianc yma o’r to i’r swyddfa, a rhwng y ddau gymeriad arwynebol, mae’r stori’n dioddef o ddiffyg dyfnder, a llawer rhy ddibynnol ar olygfeydd diddiwedd o Frank yn traethu ei ‘nofel newydd nesa’ i’w beiriant recordio sy’n troi talpiau helaeth o’r ddrama yn fonolog diflas, heb wthio’r stori yn ei flaen.

Does ryfedd bod y cynhyrchwyr wedi penderfynu neithiwr i ddod â’r artaith i ben yn gynnar, a bydd y cynhyrchiad yn cau ar yr 2il o Ebrill.

No comments: