Total Pageviews

Friday, 25 March 2011

'The Umbrellas of Cherbourg'


Y Cymro – 25/03/11

Tra bod llwyfannau Cymru yn llawn llwyddiannau ar hyn o bryd, rhwng ‘Deffro’r Gwanwyn’, ‘Gadael yr Ugeinfed Ganrif’ a chynhyrchiad Bara Caws o ‘Un Nos Ola’ Leuad’ (y byddai’n sôn amdani'r wythnos nesaf), llanast sydd ar lwyfannau Llundain. Dwi’m yn meddwl imi erioed brofi cymaint o siom o sawl sioe o fewn cwta wythnos i’w gilydd.

‘The Umbrellas of Cherbourg’ yw’r ddrama gerdd ddiweddara i agor yn swyddogol yma yn y ddinas, ac sydd wedi llwyddo i rannu barn y beirniaid a’r gynulleidfa fel ei gilydd. Y cwmni nodedig Kneehigh a’u cyfarwyddwr artistig Emma Rice sy’n gyfrifol am y sioe sy’n seiliedig ar y ffilm gerddorol enwog o 1964 gan Jacques Demy a Michel Legrand. Kneehigh fu hefyd yn gyfrifol am y campwath theatrig ‘Brief Encounter’ sef addasiad arall o’r ffilm o’r un enw, a drawsnewidiodd sinema’r Cineworld ar yr Haymarket dair blynedd yn ôl, a phriodi’r sgrin a’r llwyfan mewn modd cwbl gofiadwy.

Hanes dau gariad ym mhorthladd Cherbourg ym 1957 yw craidd y stori; ‘Genevieve’ (Carly Bawden) sy’n gweithio yn siop ambarelau ei mam ‘Madame Emery’ (Joanna Riding) sy’n cwrdd â llanc ifanc o fecanic ‘Guy’ (Andrew Durand) ond sy’n gorfod ffoi i ymladd yn Algeria wedi un noson o angerdd ar strydoedd y ddinas. Y cyfyng cyngor i’r Genevieve feichiog ydi dewis un ai i aros amdano neu briodi’r gŵr busnes cefnog, sy’n barod i fagu’r babi a’i phriodi.

Caiff y stori, a’r ddrama gerdd ei gyflwyno’n gelfydd gan brif seren y sioe'r ‘Maîtresse’ sef y difa a brenhines y ‘burlesque’ Meow Meow, sy’n baglu ac yn brasgamu’n feddw drwy’r gynulleidfa ar gychwyn y sioe, ac sy’n codi’n gobeithion am arlwy o adloniant. Ond yn anffodus, fel ambell i gacen o fy mhopty nwy newydd yma yn Llundain, mae’r cyfan yn cwympo’n ddiflas, yn boddi mewn methiant ac yn gadael blas drwg iawn sy’n fy ngwylltio. Mae’r cynhwysion i gyd yn berffaith a photensial am gampwaith arall, o set a gwisgoedd gwych Lez Brotherston i oleuo Malcom Rippeth, ond er gwaetha’ ambell i fflach o allu a gweledigaeth theatrig Emma Rice, gwag a gwallgo’ oeddwn i’n gadael y Gielgud dros y penwythnos.

Mae’r Umbrellas of Cherbourg yn parhau (ar hyn o bryd!) mwy o fanylion drwy ymweld â www.umbrellasofcherbourg.com

No comments: