Total Pageviews

Wednesday, 9 March 2011

'Jekyll & Hyde'
Y Cymro – 11/03/11

A sôn am lanast a gwacter, a methiant canu, dyma ddod at un o’r sioeau gwaetha imi’i weld yma yn Llundain ers tro, os nad erioed. Cynhyrchiad teithiol y cynhyrchydd toreithiog Bill Kenwright o un o fy hoff ddramâu cerdd, ‘Jekyll & Hyde’ gan Leslie Bricusse a Frank Wildhorn. Nid dyma’r tro cyntaf i gynhyrchiad o’r ddrama gerdd gael ei gweld ar lwyfannau Llundain, ac mae’n debyg mai set a gwisgoedd y cynhyrchiad gwreiddiol sydd wedi cael eu hatgyfodi ar gyfer yr artaith o’r arlwy bresennol. Mae rhan helaeth o’r bai yn eistedd ar ysgwyddau dau berson; y cyntaf, heb os nag oni bai yw’r prif gymeriad ‘Dr Henry Jekyll/Edward Hyde’ sy’n cael ei fwrdro’n gerddorol a pherfformiadol gan y canwr Marti Pellow. A phob dyledus barch i’r canwr, sy’n fwya adnabyddus am arwain y grŵp ‘Wet Wet Wet’, ond tydi’r creadur METHU actio, ac felly fe drodd y cynhyrchiad yn un hunllef o embaras, wrth iddo gwffio’n brennaidd i gyfleu deuoliaeth y meddyg sy’n creu’r anghenfil truenus. Yr ail i’w feio yw’r cyfarwyddwr Martin Connor, sy’n llwyfannu’r cyfan yn un llanast di drefn a di ddychymyg, ac a barodd i rai yn y gynulleidfa yn y New Theatre Wimbledon i chwerthin yn uchel dros anghredinedd yr hyn oedd yn digwydd o’u blaen!

Mi wn fod y sioe ar ei ffordd i Gaerdydd, ond da chi, peidiwch â gwastraffu’ch arian ar y fath lanast. Prynwch a lawr lwythwch y trac sain o’r cynhyrchiad Broadway er mwyn osgoi gwingo am bron i air awr mewn embaras llwyr.

Mwy am 'Jekyll & Hyde’ yma www.jekyll-hyde.com

No comments: