Total Pageviews

Friday, 18 June 2010

'iN/Vocation'


Y Cymro - 18/06/10

‘iN/Vocation’ yw’r ail sioe a welais yn y Tristan Bates, wedi’i gynhyrchu gan yr un cwmni â’r uchod, ond a apeliodd llawer mwy ataf. Monolog sydd yma gan y gyn-actores Peta Lily, yn olrhain hanes ei bywyd a’i gyrfa. Edrych ymlaen, wrth edrych yn ôl sydd yma yn y bôn, wrth iddi hel atgofion yn ei hystafell wisgo am y dyddiau a fu, o’r Shakespeare i’r Ibsen, o’i theithiau i’r India a’i haddoliad o Yoga a duwiau Hindwiaeth. O’r ‘showbusiness’ i fyd busnes, mae ei thaith nid yn unig yn ddiddorol, ond yn addysgol, a hawdd ydi gallu cydymdeimlo gyda hi gydol y daith. Dwi di pregethu sawl tro bod llwyfannu monolog yn fwy anodd na drama fawr dair act, gan fod yn rhaid talu sylw i’r pethau lleiaf. Camp Di Sherlock gyda’r cynhyrchiad yma oedd anwesu’r geiriau’n ofalus â cherddoriaeth gymysg, goleuo cynnil, propiau pwrpasol a llyfnder llwyfan sy’n llifo at ei lwyddiant.

Mae’r ddwy sioe i’w weld yn y Tristan Bates tan 25ain o Fehefin. Mwy o wybodaeth drwy ymweld â www.tristanbatestheatre.co.uk

No comments: