Total Pageviews

Friday, 16 May 2008

Edrych ymlaen...

Y Cymro – 16/5/08

Wrth inni nesáu yn ddyddiol at Eisteddfod yr Urdd Sir Conwy, cyfle i fwrw golwg ymlaen at holl gynnyrch dramatig yr ŵyl, yn ogystal â rhai o’r cynyrchiadau eraill sydd i’w weld ar daith o hyn o bryd.

Y ddrama gerdd fydd yn agor wythnos yr ŵyl, yn y Pafiliwn ym Mae Penrhyn fydd ‘Noson Ola’r Prom’. Cynhyrchiad lliwgar a llawen hwyl wedi’i osod yn y Chwedegau, ac wedi’i gyfansoddi ar y cyd gan Caryl Parry Jones a Mei Jones, sydd hefyd yn cyfarwyddo. ‘Mae hi am fod yn rolar-costar o reid!’ yn ôl y criw, a dwi’n siŵr y bydd hi! Ymysg y Cast mae... Bydd y sioe i’w weld ar Nos Sadwrn cynta’r Eisteddfod, sef Mai 25ain.

Ymlaen wedyn at y nos Sul, Mai 26ain, ac at y sioe ‘Hedfan’ gan blant lleol yr ardal, o dan gyfarwyddyd Lowri Hughes, Annette Bryn Parri a Cai Thomas. Dyma gyfieithiad o’r sioe Saesneg ‘Feather Boy’ gyda bron i 100 o ieuenctid y sir yn perfformio’r sioe ar lwyfan yr Eisteddfod.

Ac ar y Nos Fawrth a Nos Fercher, Mai 28ain a’r 29ain, cyfle i’r plant Cynradd efo’u sioe ‘Swyn Stori’ wedi’i gyfarwyddo gan Arwel Roberts ar y cyd gydag athrawon cynradd lleol. Y tro yma bydd 200 o blant yn troedio’r llwyfan gan fynd â ni i ganol llwyth o gymeriadau llenyddol lliwgar o Rala Rwdins i .

Os oes blas ymweld â’r theatr cyn hynny, wel mae 'na ddigonedd o ddewis ar hyn o bryd - sy’n beth braf iawn, er gwaetha’r tywydd braf dyddie yma.

Ac at gynhyrchiad y bydda i’n mynd i’w weld yr wythnos nesaf, sef cynhyrchiad diweddaraf ein Theatr Genedlaethol o glasur Saunders Lewis, ‘Siwan’. ‘Cynhyrchiad newydd o ddrama swynol am gariad, chwant a maddeuant wedi ei leoli yn llys canol oesol Llywelyn Fawr’ yn ôl y cwmni, gyda Rhys ap Hywel, Lisa Jên Brown, Ffion Dafis a Dyfan Roberts yn chwysu’u ffordd drwy’r ddrama radio hon. Os da chi awydd ei gweld hi cyn hynny, bydd y cwmni yn ymweld â Theatr Sherman, Caerdydd ar Fai 20fed i’r 23ain, cyn mynd ymlaen i’r Riverside Studios yn Llundain, Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug, Canolfan Celfyddydau Taliesin, Abertawe, Theatr y Lyric, Caerfyrddin a Theatr Mwldan, Aberteifi. Mwy o wybodaeth ar www.theatr.com

Cwmni arall sydd ar daith ar hyn o bryd, a chwmni dwi wedi methu eu dal bob tro, ydi Rhosys Cochion, yn teithio’i sioe newydd ‘Trafaelu ar y Trên Glas’ gyda Sharon Morgan. ‘Portread o gyfnod tymhestlog canol oed pan fydd rhaid i fenyw wynebu herio’i chorff a’i henaid wrth geisio ymrafael â dirgelion bywyd a marwolaeth’ ydi disgrifiad y cwmni o’r sioe, ac mi wn y bu cryn ganmoliaeth i gynyrchiadau diweddar y cwmni, sy’n ‘perthyn’ o ran thema i’r sioe hon. Bydd y sioe yn ymweld â Neuadd Dwyfor, Pwllheli ar Fai 21ain, Theatr Gwynedd, Bangor ar Fai 22ain, Clwyd Theatr Cymru ar Fai 23ain ac Ysgol Llanfihangel-ar-arth ar Fehefin 14eg.

No comments: