Total Pageviews

Wednesday, 28 May 2008

Defod y Fedal Ddrama Eisteddfod yr Urdd 2008Prynhawn da a chroeso i Ddefod Y Fedal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Sir Conwy 2008.

Mae’n braf bod yn ôl ar lwyfan yr Urdd, a hynny mewn defod sy’n agos iawn at fy nghalon i. Wedi ennill y Fedal tair gwaith, ac wedi beirniadu’r gystadleuaeth ar ei hymweliad diwethaf â Bro Conwy wyth mlynedd yn ôl, anrhydedd oedd derbyn y gwahoddiad i fod yn Feistr y Ddefod eleni.

Wrth edrych yn ôl dros y blynyddoedd, hawdd iawn ydi gweld llwyddiant y gystadleuaeth. Ers cyflwyno’r Fedal am y tro cynta yn Llanelli ym 1975, dim ond dwywaith yn unig gafodd y Fedal ei hatal. Mae hynny ynddo’i hun yn galonogol iawn. Tristwch y sefyllfa ydi’r ffaith na chafodd y mwyafrif o’r dramodwyr eu meithrin i barhau i gyfansoddi ar gyfer y llwyfan. Cychwyn y daith ydi ennill Medal - mae’n rhaid annog, hyfforddi a mentora’r enillwyr i barhau i arbrofi ar lwyfan. Cael ein hudo i borfeydd brasach byd y sgrin fach ydi hanes cyn-enillwyr y Fedal, a minnau i’w canlyn. Mae’n ofynnol arnom erbyn hyn i sicrhau'r un abwyd ariannol a chreadigol i gyfoethogi ein theatr yn ogystal. Pam na ellid sefydlu cynlluniau hyfforddi blynyddol, dan adain dramodwyr a chyfarwyddwr profiadol, a drwy nawdd Urdd Gobaith Cymru a’n Theatr Genedlaethol? Byddai hyn yn gyfle gwych i ddarpar ddramodwyr i ddysgu’u crefft, i dderbyn sylwadau ar eu gwaith, ac i gynnal eu hunain am flwyddyn wrth hyfforddi. Ar ddiwedd y cyfnod, bydde llyfrgell o ddramâu newydd yn flynyddol i’w llwyfannu a lleisiau ifanc yn mynegi’u barn.

Ond yn ôl at yr ŵyl arbenning hon, yn y gobaith y bydd yna deilyngdod prynhawn ma, ac y cawn ninnau ddathlu a mwynhau llais newydd ar y llwyfan.

No comments: