Total Pageviews

Friday, 28 June 2013

'Things I Forgot I Remembered'
Y Cymro

Ein dwy Theatr Genedlaethol sy’n cael sylw'r wythnos hon, a’u presenoldeb yn ferw o weithgaredd dramatig yng Ngogledd Cymru.  

Tra bod National Theatre Wales yn lletya ar lwyfan Llundain, gyda’u cynhyrchiad tanddaearol ‘Praxis MakesPerfect’ i Sir Fôn yr es i, i ddal holl weithgaredd y cymeriad hoffus unigryw Hugh Hughes (Shôn Dale Jones).  Wedi’u gwasgaru ymhob cwr o Wlad y Medra, o Fiwmares i Fae Trearddur, yn Llangefni roedd canolbwynt eu cynhyrchiad, ac felly draw i Stryd yr Eglwys i ymweld â’r Siop Siarad, oedd y galwad cyntaf. ‘Things I Forgot I Remembered’ oedd teitl eu preswyliaeth ar y Fam Ynys, ac ynghanol myrdd o drugareddau amrywiol, bob un wedi’i labelu ag atgof neu gofnod o ddyddiadur yr Hugh ifanc, daeth stôr o straeon digri o ddychymyg di-ben draw, y cymeriad doniol hwn.

Roeddwn i eisoes yn gyfarwydd â’r cymeriad, gan imi gwrdd ag ef nôl yn yr ŵyl ymylol yng Nghaeredin yn 2006. ‘Floating’ oedd teitl y sioe bryd hynny, a hanes bythgofiadwy Sir Fôn yn arnofio oddi wrth y tir mawr, ac yn dianc am begwn y Gogledd. ‘Story of a Rabbit’ rai blynyddoedd yn ddiweddarach, a chael fy nhywys yn gywrain iawn o gynnwrf Caeredin i stad tai cyngor yn Llangefni, a chlywed cymhariaeth ingol o ddwys a doniol , am farw cwningen a marwolaeth ei dad. Dwy sioe am adawodd yn gegrwth, ac yn dyheu am i gynulleidfaoedd Cymru, brofi dawn dychymyg Mr Hughes.

Er imi wir fwynhau pori am stori yn y siop a’r Daith Stori drwy glustffonau o gwmpas y dre, yng nghwmni rhai o gymeriadau doniol ei ddychymyg, siom ar y cyfan oedd y sioe lwyfan yn Theatr Fach Llangefni. Er bod strwythur y sgript a’i ddychymyg ‘ci ar ras’ i’w ganmol yn fawr, roedd gen i gur pen diawchedig wrth i’w straeon a gychwynnodd efo’i nain yn Llangefni fynd â ni, nid yn unig dros ben llestri, ond dros ben y gegin a’r tŷ cyfan!  

Gogoniant sioeau’r gorffennol oedd y myrdd o bropiau, delweddau a’r creu oedd yn digwydd ar y llwyfan o’n blaen, a chyfoeth o wybodaeth am orffennol Sir Fôn. Efallai fod y deunydd y tro hwn wedi’i wasgaru yn rhy denau ar draws yr Ynys, gan adael gwacter syrffedus ar lwyfan y Theatr Fach.

Os am fwy o wybodaeth, neu os am drefnu ymweliad o'r sioeau gwreiddiol, ymwelwch â'r wefan http://www.hughhughes.me

No comments: