Total Pageviews

Friday, 7 June 2013

'Fallen in Love'

Y Cymro 07/06/13

Dwi di ymweld â sawl lleoliad amrywiol dros y blynyddoedd, ond i Dŵr Llundain, un o lefydd arswydus a hudolus y ddinas, y bum yn ddiweddar. Nid dyma’r tro cyntaf imi ymweld â’r ‘carchar’ moethus hwn, fu’n gartref i sawl aelod o’r teulu brenhinol a gwŷr nodedig o bwys. Un o’i hymwelwyr enwocaf oedd y frenhines Anne Boleyn, y wraig ddichellgar a hunanol, yn ôl yr haneswyr, wrth geisio sicrhau olynydd gwrywaidd i Harri’r Wythfed.


Bu myrdd o ffilmiau a dramâu yn ceisio darlunio bywyd y ferch ifanc gymhleth hon, a’r tro hwn, o fewn muriau’r ystafell wledda, (gwta dafliad carreg o’r Eglwys ble gorffwys ei chorff), Red Rose Chain fu wrthi, yng ngwaith Joanna Carrick, ‘Fallen i’n Love’. 

Treiddio i berthynas Anne (Emma Connell) a’i brawd George (Scott Ellis) oedd diben gwaith, drwy wibio o babelli aur Mehefin 1520 hyd at ddienyddio’r ddau, yn y Tŵr, ym mis Mai 1536.

O fewn hualau ariannol, daearyddol a chronolegol y stori, fe lwyddodd y ddau actor ar y cyfan i gyfleu cymhlethdod agos perthynas y brawd a’r chwaer, er bod mawredd y gwely pedwar postyn coediog, yn peri cryn drafferth ac undonedd yn y cyfarwyddo. Er gwaetha’r datblygiad gwisg cynnil yn llif y blynyddoedd, braidd yn araf a di-symud oedd rhan helaeth o’r ddrama, hyd y camau breision brys tua’r diwedd.

Mae ‘Fallen in Love’ i’w weld yn y Tŵr, tan yr 16eg o Fehefin.  

No comments: