Total Pageviews

Friday, 12 April 2013

'Let It Be'


Y Cymro 12/04/13

Dau gynhyrchiad cwbl wahanol yr wythnos hon, a dwy sioe y cefais y fraint o’u mwynhau dros yr wythnosau diwethaf.  I Theatr y Savoy i gychwyn, ar achlysur dathlu hanner can mlynedd ers cyhoeddi  albwm  cyntaf y Beatles, yn sain a swyn y sioe ‘Let it Be’.

Wedi disgwyl  am flynyddoedd am gael yr hawl i lwyfannu sioe yn cynnwys clasuron o ganeuon y Beatles, fe ddaeth ‘Let it Be’ i lwyfan y Savoy, a disgwyl mawr amdani. O geudwll y Cavern yn Lerpwl  I lwyfan y Palladium yn Llundain, dyma gyngerdd o atgofion, gán wrth gân, gyda geiriau prin i'w cysylltu.  Cyfle gwych i glywed dros bedwar deg o ganeuon y grŵp llwyddiannus, wedi’u pecynnu’n daclus yn ôl y cyfnod. O lwyfan moel, di-liw i barti lliwgar Sergeant Pepper a'i fand amrywiol.

Roedd yr angen i ddawnsio rhwng y rhesi, yn amlwg, gyda rhan helaeth o’r gynulleidfa (lled feddwol!) yn ysu am godi a’u camerâu’n clecian  a’r ffôns a'u fflachiadau, yn atgyfnerthu awyrgylch drydanol y cyfnod.  Falle fydda’r cyfan yn ormod, wedi diwrnod o siopa neu grwydro strydoedd Llundain, ond os am barti, dyma’r lle i ddod.

Yn wahanol i sioeau tebyg, fel ‘Jersey Boys’, ‘Mamma Mia!’, neu ‘We Will Rock You’, does yna ddim stori amlwg yn plethu’r caneuon. Mae’r geiriau a naws y gerddoriaeth yn ddigon ynddo’i hun.  O ryfel Fietnam i Haf hir o gariad, cewch eich swyno gan yr alawon a’r geiriau cofiadwy. Llinellau bythgofiadwy fel ‘My guitar gently weeps’ ar gychwyn yr ail-ran acwstig atmosfferig.

I gyfeiliant hysbysebion a delweddau o’r cyfnod, ynghyd â golwg ar gynulleidfaoedd y gwahanol ddegawdau, dyma gilolwg bleserus yn ôl i rai, a phrofiad newydd o’r dyddiau da i eraill. Mae gwerth a gwefr y sioe yn ei symlrwydd, a hawdd dychmygu effaith trydanol y grŵp unigryw yma, sy’n parhau i’n cyffroi hyd heddiw.

Mae ‘Let it Be’ i'w weld yn theatr y Savoy, mwy drwy ymweld â www.letitbelondon.com neu @letitbelondon 


No comments: