Total Pageviews

Friday, 22 March 2013

'People'

Y Cymro – 22/03/13

I’r rhai ohonoch a fu’n ddigon ffodus, (neu anffodus o bosib!), i ddal drama ddiweddara Alan Bennett ‘People’ a gafodd ei ddarlledu’n fyw o’r Theatr Genedlaethol i sinemâu amrywiol drwy Gymru a thu hwnt yr wythnos hon, tybed beth oedd eich ymateb?   

Fel un sy’n ffan mawr o waith y Bnr Bennett (gan iddo wrthod ei Syr!) siomedig oedd y gomedi hon am dair chwaer yn byw mewn plasty moethus sydd wedi dirywio’n arw, gan gwffio ymdrech yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i’w brynu a’i addasu.   

Er iddi gychwyn yn rhagorol, gyda pherfformiadau tanbaid gan Diana (Frances de la Tour), Iris (Linda Bassett) a June (Selina Cadell) fe drodd y comedi wan yn ffars dros ben llestri gyda chyrhaeddiad y cwmni ffilm bornograffig a’r llanast a’u dilynodd. Fe gyfaddefodd y cyfarwyddwr Nicholas Hytner ei fod wedi ceisio annog y Bnr Bennett i sgwennu drama newydd ar eu cyfer yn gynt na’r pedair blynedd o saib arferol. Fe gymerodd dair i gyfansoddi hon. Gair i gall efallai...
 
Mae ‘People’ bellach wedi mudo o lannau’r Tafwys, ond i'w weld mewn amrywiol sinemau drwy Gymru.

No comments: