Total Pageviews

Friday, 8 March 2013

'A Chorus Line'
Y Cymro - 08/03/13

Yr ail gynhyrchiad imi’i weld oedd y ddrama gerdd ‘A Chorus Line’ sy’n llenwi’r llwyfan yn y Palladium gyda chwmni o hyd at hanner cant o actorion. Dyma gynhyrchiad syml, ond swynol tu hwnt, o’r ddrama gerdd a’r ffilm o’r 1970au. Mae’r cynhyrchiad yn driw iawn i’w gwreiddiol, o ran y set, gwisgoedd a’r coreograffi, ac mae’r cryfder i gyd yn aros ym mherfformiadau trydanol y llinell gorws wrth i bob un ymgeisio a breuddwydio am gael bod yn rhan o’r dewis terfynol.

Mae yma ganeuon cofiadwy iawn, sy’n taro deuddeg dro ar ôl tro, diolch i leisiau hyderus a phresenoldeb llwyfan llawn yr actorion. Rhaid imi sôn am ddehongliad sensitif a chofiadwy’r cymeriad ‘Diana’ (Victoria Hamilton-Barritt ) o’r gân anfarwol ‘What I did for love’, monolog personol a gonest ‘Paul’ (Gary Wood) sy’n gorfod camu i flaen y Palladium enfawr, ac sy’n cynnal a dal pob llygad y gynulleidfa niferus, a’r diweddglo llawn gemau a glitter ‘One’ sy’n llythrennol yn ‘singular sensation’, i ddyfynnu’r gân.

Peidiwch â disgwyl setiau cyfoethog a gwisgoedd llachar. Does dim yma. Mae’r digwydd i gyd ar lwyfan moel a thywyll y theatr, gan adael i dalent y llinell gorws eich dallu. 

Mwy am y sioe drwy ymweld â www.choruslinelondon.com neu @achoruslineldn os am drydar. No comments: