Total Pageviews

Friday, 8 March 2013

'Privates of Parade'

Y Cymro 08/03/13

Aeth blwyddyn lawn heibio ers imi osod pin a barn ar bapur, ac er iddi fod yn flwyddyn anodd o ran iechyd, mae'n braf iawn bod nôl. Mae cymaint wedi digwydd, ac ar fin digwydd ar lwyfannau Cymru a Llundain 'ma. Fyddai'n ceisio ngore i'ch rhag hysbysu gora medrai dros y misoedd nesaf. Fy ymweliad cyntaf â'r Theatr eleni oedd i ddal drama gyntaf yn nhymor newydd cwmni Michael Grandage yma yn Llundain, cyn iddi gau.

Y ‘ddrama gydag ambell gân’ 'Privates on Parade' yn Theatr Noël Coward, a chwmni cadarn o ddynion o bob oed, ac un ferch ddewr, yn mynd â ni yn ôl i gyfnod y rhyfel yn Malaya, wrth ddilyn criw o ddiddanwyr milwrol. Rhyw gyfuniad o ‘It Ain't Half Hot Mum’ a ‘La Cage Aux Folles’ a gafwyd yn ystod y ddwy awr a hanner gyfoethog o gomedi hon.

Rhaid enwi Simon Russell Beale, 'seren' y cynhyrchiad a lwyddodd i oleuo'r adfeilion o set foel, oedd yn gartref i'r diddanwyr diflino. Portreadu’r croes-wisgwr ‘Captain Terri Dennis’ oedd ei dasg, ac fe wnaeth hynny mor lliwgar â’i wisgoedd! A braf oedd gweld y Cymro, Mark Lewis Jones yn portreadu'r Cymro ‘Sergeant Major Reg Drummond’ a Davina Perera yn portreadu’r ferch o India a hanner Gymraes, ‘Sylvia Morgan’.

Er bod y milwyr wedi mudo bellach, bydd y Fonesig Judi Dench a'r llanc ifanc Ben Whishaw yn llenwi'r gofod gyda drama newydd gan John Logan, ‘Peter and Alice’ o Fawrth 9fed tan Fehefin 1af. Wedi hynny, bydd Daniel Radcliffe (y Bnr Harry Potter!) yn arwain y cwmni yn nrama Martin McDonagh, ‘The Cripple of Inishmaan’ o Fehefin 8fed tan ddiwedd Awst, a Sheridan Smith a David Walliams yn dod a Breuddwyd Noswyl Ifan, Shakespeare i’r llwyfan o Fedi’r 7fed tan Dachwedd 16eg. Jude Law sy’n cloi’r tymor, gyda mwy o Shakespeare, drwy bortreadu’r Brenin Harri’r Pumed o ddiwedd Tachwedd tan Chwefror 15fed 2014.

Mae’n werth nodi fod y cwmni hefyd yn cynnig dros 100,000 o docynnau am £10, felly cyntaf i’r felin! Mwy amdanynt drwy ymweld â www.MichaelGrandageCompany.com neu eu dilyn drwy drydar @MichaelGrandage 

No comments: