Total Pageviews

Wednesday, 25 June 2014

Rhagolwg o'r Cymry yng Nghaeredin 2014


Nawr bod y lwmp o lyfryn blynyddol yr ŵyl ffrinj neu ymylol yng Nghaeredin wedi cyrraedd, cyfle i bori drwyddo'n sydyn, er mwyn gweld lle a phryd mae'r Cymry wrthi eleni. I'r rhai sydd awydd ymweld, cofiwch edrych yn ofalus ar waelod yr hysbyseb, er mwyn gweld pa ddyddiadau, dros y dair wythnos, mae'r cwmniau yn perfformio. 

THEATR

Cwmni'r Frân Wen - Diolch Diolch


Rhodri Miles - Burton / Clown in the Moon

Buddug James Jones - Hiraeth


Lady GoGo Goch


Dirty Protest - Last Christmas


Cynhyrchiadau Pluen - Llais / VoiceNo comments: