Total Pageviews

Friday, 12 July 2013

Edrych mlaen...

Y Cymro - 12/07/13


Sioe arall yr hoffwn i fod wedi’i weld o dan adain Pontio, ond yn anffodus yn rhy hwyr, oedd cynhyrchiad Theatr Peña o ‘Merched yn Bennaf’, sef casgliad o ddramâu a barddoniaeth Gymraeg wedi’i ddewis a’i ddethol gan Betsan Llwyd a’i gyflwyno gan Betsan, Christine Pritchard ac Olwen Rees.  Mae 'na brinder amlwg o gynyrchiadau i gastiau cadarn o ferched hŷn, ac mae’n amser eu gwahodd yn ôl i’r llwyfan, fel y cawson yn nrama wych Aled Jones Williams, ‘Merched Eira’ dro yn ôl. 

O edrych ymlaen, mae 'na sawl prosiect diddorol yn eu siop ‘Pontio’ sydd ynghanol tref Bangor, gyda phrosiectau ar y cyd â chwmnïau lleol, yn ogystal â chyngerdd ‘mawr’ ‘Ymestyn am y Sêr’ yng nghwmni John Owen Jones a Chôr Glanaethwy yn Neuadd Prichard-Jones ar Nos Sul, 1af o Fedi.


A chipolwg sydyn ar rai o’r sioeau fydd yn ymweld â Maes yr Eisteddfod eleni, yn Sir Ddinbych. Wedi taith o gwmpas Cymru, bydd Arad Goch yn dod a’u dathliadau 30 mlwyddiant cymeriadau llyfrau Rwdlan, Angharad Tomos, i’r Theatr ar y 10fed o Awst – dwy sioe yn unig am 12.00 a 2.00yh. Ffion Wyn Bowen, Nia Ann, Sion Trystan, Endaf Davies, a Mursen y Gath, fydd o dan gyfarwyddyd medrus Jeremy Turner.  Mynediad am ddim, gyda thocyn diwrnod i’r Eisteddfod.


I Faes y Steddfod hefyd mae benthyciad y Theatr Genedlaethol o waith yr artist Roos van Geffen, yn cyrraedd. Gydag addasiad Cymraeg gan Angharad Price a llais Leisa Mererid, bydd y ‘cynhyrchiad theatr gorfforol amlieithog’ ‘Rhwydo / Vangst’ yn Ninbych o’r 3ydd hyd y 7fed o Awst.

Bydd Fran Wen yn cyflwyno perfformiadau o’u sioe deithiol ddiweddar ‘Gwyn’ gyda Bryn Fôn a Rhodri Sion yn y theatr am 12yh ar y 3ydd a’r 4ydd o  Awst. Dydd Mercher y 7fed o  Awst yn Y Lle Celf, bydd perfformiad cyntaf gwaith newydd (Rhan 1)  Aled Jones Williams 'Anweledig' - (yn seiliedig ar gofnodion cleifion Ysbyty Dinbych). 


A Kate Roberts fydd thema Theatr Bara Caws, gyda pherfformiadau arbennig o 'Annwyl Kate, Annwyl Saunders' gan John Ogwen a Maureen Rhys. A dwy ddrama newydd;  ‘Cyfaill’ - gan Francesa Rhydderch fydd yn archwilio un o’r cyfnodau mwyaf cythryblus ym mywyd Kate Roberts, pan fu farw ei gŵr, Morris, yn annhymig o alcoholiaeth. Ac addasiad newydd gan Manon Wyn Williams o ‘Te yn y Grug.’


No comments: