Total Pageviews

Friday, 12 July 2013

'Bianco'

Y Cymro 12/07/13

Tra ar ymweliad brys â Bangor, yr wythnos diwethaf, digwyddais daro ar raglen liwgar y ganolfan gelfyddydau ‘Pontio’, sy’n cael ei adeiladu ar hyn o bryd, ar safle’r hen Theatr Gwynedd, sy’n dal yn agos iawn at fy nghalon i. O dan gyfarwyddyd artistig Elen ap Robert, a fu gynt yng ngofal y Galeri yng Nghaernarfon, mae’r arlwy a gynigir, dros amrywiaeth helaeth o ganolfannau o gwmpas y ddinas (hyd nes bydd yr adeilad wedi’i gwblhau) yn ganmoladwy iawn.

Un cynhyrchiad a ddaliodd fy sylw oedd ‘Bianco’ o waith y syrcas prysur o Gaerdydd, No Fit State, o dan gyfarwyddyd yr unigryw dalentog Firenza Guidi, sy’n hanu o’r Eidal. Fues i’n hynod o ffodus i weld y sioe arbennig hon yma yn y Roundhouse yn Llundain ddechrau’r flwyddyn, ac mae cryfder corfforol a thechnegol yr acrobat o artistiaid, yn ddigon i gipio’ch gwynt. Rhwng y codi peli mewn pwll o olau, neu’r sodla coch yn cydbwyso ar wifren denau uwch ein pen, mae’r elfen weledol yn cael ei gyflwyno’n hynod o raenus, i gyfeiliant band byw o bedwar cerddor profiadol, o dan gyfarwyddyd Gareth Jones.  ‘Seren wen ar gefndir gwyn’ o sioe yw hon, sy’n codi pob math o feddyliau am ystyr purdeb, unigrwydd a gwacter. Mae’r gawod eira ar y diwedd ymysg un o’r profiadau theatrig mwyaf cofiadwy imi’i gael erioed.

Yn sgil y ddamwain erchyll yr wythnos diwethaf, ble y collodd un o berfformwyr y sioe enwog Cirque du Soleil ei bywyd yn Las Vegas, rhaid canmol dewrder a dawn y cwmni unigryw hwn.

Mae’r babell o theatr syrcas ar ffordd Glan y Môr, Bangor o’r 12fed o Orffennaf hyd yr 20fed. Os fethwch chi hi yma, bydd hi hefyd yn yr ŵyl ymylol yng Nghaeredin fis Awst.

No comments: