Total Pageviews

Friday, 26 August 2011

'Llwyth' (Caeredin 2011)
Y Cymro – 26/8/11

Ac yna at gynhyrchiad roddodd gryn fwynhad imi'r ddau dro cyntaf imi ei weld yng Nghymru a Llundain sef ‘Llwyth’ o waith y dewin geiriol Dafydd James. Wedi’i gyfarwyddo gan Arwel Gruffydd, dyma gynhyrchiad sydd bellach wedi canfod cartref newydd o dan adain y Theatr Genedlaethol, a phwrs dyfnach o arian. Roeddwn i wrth fy modd o weld y THG yn mentro â chynhyrchiad Cymraeg i Gaeredin, ac maen nhw i’w canmol am hynny yn fwy na dim. Roedd gweld y posteri trawiadol ymhlith y miloedd o sioeau eraill yn galondid mawr, ac mae’r cynhyrchiad wedi derbyn adolygiadau ffafriol iawn gan y Wasg leol a Chenedlaethol fel ei gilydd.

Loes calon imi’n bersonol, oedd y ffaith bod y cynhyrchiad presennol wedi arafu gryn dipyn ers y gwreiddiol, a chollwyd llawer o’r emosiwn amrwd, a brofais mor rhagorol y tro cyntaf. Tybed oedd y chwistrell o’r arian Cenedlaethol wedi dofi a dallu symlrwydd a dyfnder deunydd dwys Dafydd?

Mae yma hefyd newid yn y castio gyda’r llanc ifanc ‘Gavin’ bellach yn nwylo llai profiadol Joshua Price. Er cystal oedd ei berfformiad, roedd yr arafu a’r ‘radio mics’ yn peri i ddidwylledd yr emosiwn gael ei golli. Roedd y dagrau, a’r daith emosiynol yn absennol, ac mae’r deunydd yn haeddu hynny, yn fwy na dim. Plîs, peidiwch â gadael i hyder llwyddiant a hiwmor i ladd symlrwydd a dyfnder y deunydd.

I rai na welodd, nac a glywodd dialog cyfoethog Dafydd o’r blaen, a’i gybolfa o gyfeiriadau llenyddol a rhywiol, bydd rhan o’r wefr yn aros. Trueni na chawsoch wir flas o allu’r cwmni trydanol hwn.

Bydd ‘Llwyth’ ar daith trwy Gymru yn yr Hydref.

No comments: