Total Pageviews

Friday, 13 May 2011

'Bette and Joan'
Y Cymro 13/5/11

O’r Brontë’s i ‘Bette and Joan’ yn yr Arts Theatre, a hanes perthynas ffrwydrol dwy o Divas mwya’ Hollywood, Bette Davis a Joan Crawford.

Wedi gyrfaoedd hynod o lwyddiannus, a brwydrau geiriol dros gyfnod o 30 mlynedd, mae’r ddau eicon Americanaidd yn dod wyneb yn wyneb ar set y ffilm ‘Whatever happened to baby Jane?’. Mae’r ddrama wedi’i osod yn ystafelloedd newid y ddwy, ar set y ffilm, ble mae’r ‘Crawford’ (Anita Dobson) ffysi a ffyrnig, yn ei moethusrwydd melfed a’i o ffynnon o nawdd gan Pepsi yn rhestru gwendidau ei chyd-actores, a’i thafod miniog, eiddigeddus. Gyferbyn â hi, yn ei gwedd brudd, amrwd a blêr mae’r ‘Davis’ (Greta Scacchi) nodweddiadol o’i hymddangosiadau diffwdan, real a chaled, yn tanio’i ffordd drwy’r sigaréts a’i surni tuag at yr eicon arall ochor draw i’r drych.

Dwy awr o ddadlau, a rhannu ‘cyfrinachau’ a sylwadau sarhaus am ei gilydd wna’r ddwy, sy’n rhoi inni ddwy awr o theatr llawn adloniant ac addysg. Wyddwn i ddim hanner digon am y ddwy cyn mynd, ac roeddwn i’n ysu am fy ffôn a’r Wikipedia wych yn yr egwyl, er mwyn dysgu mwy am y ddwy lodes unigryw. Ond mae yma fwy na dadlau plentynnaidd y ddwy bits benboeth. O dan y cyfan, mae yma stori am ddwy ddynes, dwy fam yn ymdrechu’n deg i gynnal eu teuluoedd a’u henw da. Mae yma gofnod o’r Oes Aur a fu yn Hollywood, ble roedd gan y Divas yma hawl i hawlio unrhyw beth posib, a rhoi’r holl staff dienw drwy uffern dyddiol , wrth drio dal eu dymuniadau.

Perfformiadau tanbaid a theilwng Dobson a Scacchi am ddiddanodd mwyaf, ac roedd y ddwy fel tân gwyllt yn ffrwydro’n lliwgar drwy gydol y sioe. Roedd eu hamseru a’r awyrgylch a grëwyd ganddynt mor danbaid â’r deunydd oedd yn cael ei drafod.

Gwych iawn. Mynnwch eich tocynnau nawr!

Mae ‘Bette a Joan’ yn yr Arts Theatre tan y 25ain o Fehefin. Mwy o fanylion drwy ymweld â www.artstheatrewestend.com

No comments: