Total Pageviews

Friday, 11 February 2011

'Me and My Girl'Y Cymro – 11/02/11

Mae’n flwyddyn bellach ers i Daniel Evans ymgymryd â’r awenau fel arweinydd artistig Theatrau Sheffield, ac am flwyddyn y bu hi! Derbyniodd ganmoliaeth a nifer dirifedi o adolygiadau pedair neu bum seren gan y Wasg Genedlaethol, ond yn fwy pwysig efallai, fe enillodd barch ac edmygedd y gynulleidfa leol.

All neb wadu'r amrywiaeth helaeth a gyflwynwyd ar lwyfannau’r tair canolfan - o Ibsen i Shakespeare, o Sam Shepard i Polly Stenham. Uchafbwynt y flwyddyn imi’n bersonol oedd y ddrama gerdd ‘Me and My Girl’ a ddaeth i ben yr wythnos diwethaf.

Mae’r ddwy awr a hanner o daith o Lundain i Sheffield yn medru bod yn hynod o ddiflas, ond mae’r croeso a’r brwdfrydedd ymhen y daith yn euro pob milltir o’r daith. Synnais, i gychwyn, o weld cynifer o gynulleidfa ar gyfer matinee brynhawn Sadwrn, ond yn fwy na hynny, o glywed bod y mwyafrif o’r gynulleidfa amrywiol ar eu hail neu’u trydydd hymweliad. Bob un am ail-fyw’r mwynhad o weld y sioe am y tro cyntaf, a chael clywed yr alawon bythganiadwy fel ‘The Lambeth Walk’ neu ‘Leaning on a Lampost’. Ychwanegwch at hynny dalent diffuant a thrydanol Daniel Crossley fel y llanc ifanc ‘Bill Snibson’, sy’n etifeddu cyfoeth ei dad, a chalon ei gariad cyntaf ‘Sally Smith’ (Jemima Rooper) yng ngwyneb gwrthwynebiad ei deulu ffroenuchel y ‘Dduges Dene’ (Miriam Margolyes) a ‘Syr John Tremayne’ (Patrick Ryecart), ac fe gewch chi ddwy awr a hanner o adloniant pur.

Braf oedd gweld mai’r Cyfarwyddwr Cerdd o Gymru Jae Alexander oedd yn gyfrifol am y gerddoriaeth a thîm cynhyrchu profiadol gan gynnwys y cyfarwyddwr Anna Mackmin a’r arch goreograffydd Stephen Mear. Prawf sicr o lwyddiant y prynhawn oedd y dagrau o lawenydd a balchder a ddisgynnodd i lawr ruddiau addasydd y stori, Stephen Fry, a gododd ar ei draed mor sydyn â minnau, i gymeradwyo’r cwmni cyfan ar ddiwedd y sioe.

Gobeithio’n wir y bydd y cynhyrchiad unai’n teithio neu yn ymgartrefu yma yn Llundain am gyfnod yn hwyrach eleni. Cofiwch fod tymor o ddramâu David Hare i’w weld yn Sheffield ar hyn o bryd. Mwy am ‘Racing Demons’ dros yr wythnosau nesaf.

No comments: