Total Pageviews

Friday, 11 February 2011

The Harri Parri's


Y Cymro – 11/02/11

Ac o Sheffield i’r Chapter yng Nghaerdydd, neu’n hytrach i bentref ‘Llanllai’ yng Ngorllewin Cymru, i gwrdd â thylwyth ‘Yr Harri-Parris’. Dyma sioe gerddorol llawn comedi o waith Llinos Mai, oedd hefyd yn gyfrifol am ei chyfarwyddo. Wel, am gymeriad! Yn seiliedig ar ei phrofiad personol o fudo o’r Gorllewin i Gaerdydd pan yn ddeunaw oed, mae’r sioe liwgar a llawn bywyd yn dilyn hanes ‘Anni’ sy’n penderfynu gadael ei theulu a’i ffrind gorau, er mwyn symud i Lundain.

Drwy gyfres o olygfeydd amrywiol sy’n cyfarch y gynulleidfa, a chadwyn o ganeuon hurt o ddoniol, cawn flas ar fywyd y wlad, a’r gobaith am fywyd gwell tu hwnt i’r ffin. Ond buan iawn mae’r hyder am hedfan yn troi’n hiraethu, a hafan o hen wynebau Clwb ‘Rumours’ Abergwaun yn apelio’n llawer mwy na strydoedd Soho.
Cryfder y gwaith oedd yr astudiaeth o fywyd plwyfol a naïf cymuned wledig, a chaneuon fel y ‘weekenders’ a’r dysgu Cymraeg yn ddoniol tu hwnt. Angerdd ac egni Llinos, ynghyd â Paul Morgans, Daniel Rochford a Gareth Wyn Griffiths fydd yn aros yn y cof, a braf gweld dewrder Cyngor y Celfyddydau i noddi a chefnogi prosiectau o’i math. Hir y pery hynny.

Yn anffodus, mae’r ddwy sioe bellach wedi dod i ben.

No comments: