Total Pageviews

Friday, 2 January 2009

Edrych mlaen am 2009Y Cymro – 02/01/09

Blwyddyn Newydd Dda! Gobeithio’n wir eich bod chi wedi mwynhau’r ŵyl ac yn barod am flwyddyn newydd o ddanteithion ar y llwyfan dramatig. Bwrw golwg dros yr arlwy eleni fyddai'r wythnos hon, gan sôn am rai o’r cynyrchiadau fydd i’w gweld yng Nghymru a thu hwnt yn ystod y flwyddyn.

Mae’r Theatr Genedlaethol wedi cyhoeddi taith a chast eu cynhyrchiad nesaf sef ‘Bobi a Sami… a dynion eraill’. Cyflwyniad newydd sbon o ddrama fer wych y diweddar Wil Sam Jones, 'Bobi a Sami'. Llŷr Evans, Sion Pritchard a Llion Williams fydd y ‘dynion’ dan sylw, fydd yn diddanu cynulleidfaoedd drwy fis Chwefror a Mawrth ynn Nghaerfyrddin, Caernarfon, Crymych, Aberystwyth, Ystradgynlais, Caerdydd, Cricieth a’r Wyddgrug.

Braf hefyd oedd deall fod ‘Yr Argae’ a fethais ei weld yn yr Eisteddfod eleni ar daith ddechrau’r flwyddyn gan gychwyn yn y Sherman, Caerdydd fis Ionawr. Felly hefyd gyda chynhyrchiad Sherman Cymru o’r ddrama Saesneg ‘Deep Cut’, a fu mor llwyddiannus yng Nghaeredin, ac sy’n cael ei lwyfannu yn Llundain yn gynnar yn 2009.

Cynhyrchiad arall dwi’n edrych ymlaen at’w weld fydd addasiad Tim Baker o waith Charles Dickens, ‘Great Expectations’ yng Nghlwyd Theatr Cymru rhwng Chwefror 12fed a Mawrth 7fed.

Braf bob amser yw gweld y Cymry yn llwyddo ar lwyfannau Llundain, a pharhau i wneud hynny fydda ni yn y flwyddyn newydd. Ar lwyfan y Lyric, Hammersmith, bydd Iwan Rheon ac Aneurin Barnard yn ymuno â chast ifanc iawn ar gyfer y ddrama gerdd ddadleuol ‘Spring Awakening’ fu’n gymaint o lwyddiant ar Broadway. Bydd y sioe yn agor yn gynnar yn mis Ionawr, ac yn parhau yn Hammersmith tan ddiwedd Chwefror. Ond peidiwch â phoeni, mae 'na dderyn bach wedi dweud wrtha’i os bydd y cyfan yn llwyddiant, bydd y sioe yn ymgartrefu yn un o Theatrau’r West End yn fuan wedi hynny.

Gwion Wynn Jones fydd yn rhannu llwyfan Theatr Frenhinol y Drury Lane yn y ddrama gerdd ‘Oliver’ fydd yn agor yn swyddogol ar y 14eg o Ionawr. Rowan Atkinson fydd y ‘Fagin’ ddrwg a Burn Gorman o’r gyfres ‘Torchwood’ fel y ‘Sikes’ seicotig!.

Bydd Craig Ryder o Lanrwst yn un o’r rhai ffodus i gael gwisgo rhai o’r gwisgoedd mwyaf lliwgar a hollol dros-ben-llestri yn y sioe ‘Priscilla Queen of the Dessert’ gyda Jason Donovan yn Theatr y Palace.

Cyswllt Cymraeg arall yn yr addasiad i lwyfan o’r ffilm ‘Calendar Girls’ wrth i Siân Phillips ddiosg ei dillad, ynghyd â Lynda Bellingham, Patricia Hodge, Gaynor Faye, Brigit Forsyth, Julia Hills ac Elaine C Smith. Bydd y cyfan i’w weld yn Theatr y Noel Coward o’r 4ydd o Ebrill.

Parhau i hawlio’u lle yn y Wyndhams fydd y Donmar gan barhau i ddenu’r enwau mawr wrth i Judi Dench droedio’r llwyfan yn ‘Madame De Sade’ o’r 13eg o Fawrth a Jude Law fel ‘Hamlet’ o’r 29ain o Fai. Beckett fydd yn mynd â bryd Ian McKellen a Patrick Stewart wrth iddyn nhw fynd i Aros am Godot yn Theatr Frenhinol yr Haymarket. Bydd y ddrama gerdd newydd ‘Sister Act’ yn dawnsio’i ffordd i mewn i’r Palladium o’r 7fed o Fai ymlaen. Dyma addasiad Whoopi Goldberg o’i ffilm o’r un enw.

Digonedd felly i edrych ymlaen ato, ac i sicrhau blwyddyn lwyddiannus arall ar lwyfannau’r wlad!

No comments: