Total Pageviews

Friday, 5 January 2007

Edrych mlaen...


Y Cymro - 5/1/07

Anodd credu bod ugain drama gerdd newydd wedi agor yn y West End y llynedd, ac mae’n edrych yn debygol y bydd 2007 yr un mor llewyrchus. Yn dilyn llwyddiant y sioe deledu ‘How do you solve a problem like Maria?’ er mwyn dewis y prif gymeriad ar gyfer y sioe ‘The Sound of Music’, mae Andrew Lloyd Webber yn chwilio eto am seren newydd. Y tro yma, yr hogia fydd yn cystadlu yn ‘Any Dream will Do’ er mwyn canfod y prif gymeriad ar gyfer ei gynhyrchiad newydd o ‘Joseff a’i Gôt Amryliw’.

Bydd David Ian, a fu’n cyd-gynhyrchu ‘The Sound of Music’ yn lansio cyfres arall efo Simon Cowell er mwyn dewis y cast ar gyfer cynhyrchiad newydd o ‘Grease’ fydd yn agor yn Llundain yn yr Haf. Yn ôl Cowell, ‘Grease yw’r ddrama gerdd orau ar y blaned’ a does na’n ddwywaith y bydd na gryn gystadlu am rannau’r ddau brif gymeriad sef Danny a Sandy a gafodd eu hanfarwoli gan Olivia Newton-John a John Travolta yn y ffilm o’r 1970au. Yn sgil llwyddiant Connie Fisher, gobeithio y gwelwn ni’r Cymry yn dod i’r brig eto.

Braf yw clywed bod Daniel Evans ar fin cychwyn ymarfer drama gan Peter Gill o Gaerdydd sef ‘Certain Young Men’, a chofiwch am yr unigryw Rhys Ifans sydd i’w weld ar hyn o bryd yn y Donmar Warehouse yn addasiad Patrick Marber o ‘Don Juan in Soho’. Cymro arall sydd hefyd bellach ar lwyfan yn y West End ydi Owain Arthur yn rhan o gast cynhyrchiad teithiol y National Theatre - ‘The History Boys’ gan Alan Bennett. Hanes criw o hogia chweched dosbarth yn trafod rhyw, chwaraeon a phrifysgol ydi thema’r ddrama, ynghyd â’u hathrawon sydd gyn waethed bob tamaid â’r disgyblion! Mae’r ddrama eisioes wedi bod ar daith a bellach wedi setlo yn Theatr Wyndham.

Ac o aros yn y West End, cofiwch am y sioeau canlynol sydd ar fin agor : drama bwerus Peter Schaffer am seiciatrydd sy’n ceisio rhoi triniaeth i fachgen ifanc sydd ag obsesiwn am geffylau sef ‘Equus’. Bydd y cynhyrchiad yn agor fis Mawrth yn Theatr Gielgud efo seren ffilmiau Harry Potter - Daniel Radcliffe a Richard Griffiths, o dan gyfarwyddyd Thea Sharrock. I ffans o waith JRR Tolkien, bydd y fersiwn lwyfan o ‘Lord of the Rings’ yn agor yn Theatr Frenhinol Drury Lane yn mis Mehefin.

Mae’r enwau mawr hefyd yn dal i gael eu denu gan ein llwyfannau fel y canwr Wil Young fydd yn ymddangos yn y Royal Exchange, Manceinion yn nrama Noel Coward ‘The Vortex’ . Bydd Billie Piper yn ymddangos yn Theatr y Garrick mewn drama gan Christopher Hampton ‘Treats’ ym mis Chwefror; Y Fonesig Maggie Smith wedyn yn troedio llwyfan Theatr yr Haymarket ym mis Mawrth mewn drama am yr afiechyd canser wedi chyfansoddi gan Edward Albee - ‘The Lady from Dubuque’. Os am weld Joanna Lumley mewn cynhyrchiad o ddrama Chekhov ‘Y Gelli Geirios’ o dan gyfarwyddyd Jonathan Miller, yna bydd rhaid ichi fynd draw am i’r Crucuble yn Sheffield. Bydd Syr Ian McKellen yn ymuno â Chwmni’r Royal Shakespeare ar gyfer eu cynhyrchiad newydd o’r ddrama ‘Y Brenin Llyr’. A da yw clywed bod Andrew Lloyd Webber yn gweithio ar ddrama gerdd newydd sef addasiad o ‘The Master and Margarita’ gan Mikhail Bulgakov sy’n adrodd hanes y diafol wrth iddo ymweld â dinas gyfoes gan ystyried pa ddrygioni y mae’n gallu ei greu yno. Mae Stephen Pimlott wedi’i ddewis i’w gyfarwyddo, ond welwn ni ddim mo’r cynhyrchiad yma tan 2008!

Nôl i 2007, a newyddion da i ffans Victoria Wood, mae ‘Acorn Antiques’ y ddrama gerdd yn seiliedig ar ei chyfres gomedi o’r un enw yn teithio ar hyn o bryd. Bues i’n ddigon ffodus i weld y fersiwn wreiddiol y llynedd gyda Julie Walters, Celia Imrie, Neil Morrissey a’r Cymro Gareth Bryn o Ddyffryn Clwyd. Dyma sioe barodd imi chwerthin yn uchel. Yn anffodus, tydi’r actorion gwreiddiol ddim yn teithio y tro yma, ond newyddion da i’r Cymry unwaith eto gyda'r gantores Ria Jones yn portreadu'r anfarwol ‘Mrs Overall’!

No comments: